Alexandra Jurikova
21.08.2015
3 min

Predstavujeme lektorov programu Escalator: Agata Etmanowicz

Na projektoch organizácie Košice 2013 podieľa už od roku 2008, a v roku 2011 vystúpila na konferencii Policies for Social Era. V súčasnosti má na starosti projekty biznis rezidencií v kreatívnom centre Art_INkubator v Lodž. Ako školiteľka a mentorka spolupracuje na projekte Audience Development a v práci s publikom zdokonaľuje aj účastníkov programu Escalator. Predstavujeme Agatu Etmanowicz:

V rokoch 2002 až 2007 pracovala pre poľské ministerstvo kultúry, kde bola:

  • Koordinátorkou Kontaktného miesta kultúry (CCP) zodpovedného za riadenie Európskeho komunitného programu Kultúra 2000 v Poľsku a neskôr Programu Kultúra 2007-2013 (podpora programov v Poľsku, realizácia workshopov a tréningov, organizovanie konferencií, konzultácia projektov a pomoc kultúrnym organizáciám s vypĺňaním prihlášok);
  • Zástupcom v Rade Európskej únie – Výbor pre kultúrne záležitosti a Audiovizuálna pracovná skupina
  • Členom riadiaceho výboru programu Kultúra 2000, riadiaceho výboru programu Kultúra 2007-2013, výboru programu Európa pre občanov. V rokoch 2008-2009 ju ministerstvo dosadilo do pracovnej skupiny EÚ pracujúcej na “kreatívnom a kultúrnom priemysle“ (oficiálny názov: Pracovná skupina pre maximalizáciu potenciálu kreatívneho a kultúrneho priemyslu, najmä malých a stredných firiem – v rámci Otvorenej metódy koordinácie).

Zároveň s týmto, riadila vlastné umelecké projekty keď pracovala pre Umelecké centrum Fabryka Trzciny (2004-2008), kde pôsobila ako projektový manažér zodpovedný hlavne za medzinárodnú spoluprácu a fundraising.

Na projektoch spolupracuje s viacerými organizáciami na národnej a medzinárodnej úrovni. Taktiež konzultuje projekty pre kultúrne organizácie a verejné inštitúcie v Poľsku aj v zahraničí.

Ako školiteľka realizuje workshopy a lekcie o kultúrnej politike Európskej únie, financovaní projektov, projektovom manažmente, medzinárodnej spolupráci v oblasti kultúry, kreatívneho a kultúrneho priemyslu. Od roku 1999 pravidelne publikuje články a je autorkou/spoluautorkou niekoľkých knižných publikácií na vyššie uvedené témy.

Je viceprezidentkou Impact Foundation vo Varšave (koordinátor medzinárodnej platformy Rieky/Mestá, organizátor festivalu Re:visions a propagátor konceptu rozvoja publika v Poľsku).

Od začiatku roka 2011 spolupracuje s Art Factory Łódź, kde zodpovedá za:

  • Medzinárodnú spoluprácu (je delegátom európskych sietí Culture Action Europe a Trans Europe Halles)
  • Rozvoj programu umeleckého inkubátora (Art_Inkubator) – podpornej inštitúcie pôsobiacej nie s cieľom tvoriť zisk, ale s cieľom pomôcť budúcim podnikateľom v oblasti kreatívneho biznisu pri prenikaní na trh.