Alexandra Jurikova
03.08.2015
2 min

Art_INkubator Lodž

Art_Inkubator je poľské centrum združujúce freelancerov, jednotlivcov a malé firmy, ktoré pracujú v kreatívnych odvetviach. Predstavuje dizajnovo a funkčne prestavanú fabriku tak, aby vyhovovala ich potrebám, aby pomáhala propagovať umenie a profesionalizovať kultúrnych a kreatívnych aktérov.

Je to priestor určený najmä pre aktívnych ľudí, ktorí sa chcú uchytiť na trhu. Tvoria ho tri tehlové budovy – jedna je určená na bežnú pracovnú agendu (coworking, kancelárie, ateliéry, workshopové, konferenčné miestnosti, meetingové miestnosti, bistro a kaviareň), druhé dve ponúkajú možnosti na realizáciu (múzeum, sklad, eventové priestory, multifunkčné haly, výstavné haly, a podobne).

Art_Inkubator prevádzkuje organizácia Fabryka Sztuki, ktorá ponúka služby pre start-upy a začínajúce firmy. Môžu sa vďaka výhodným podmienkam (nájom, prevádzkové podmienky, elektronické služby) a s pomocou skúsených odborníkov rozvíjať a rozširovať svoje obchodné aktivity. Fabryka Sztuki pripravuje a vedie školenia, poradenstvo, mentoring, konzultácie, tréningy a z talentovaných ľudí s nápadom sa vďaka tomu stávajú úspešní podnikatelia. Pre rezidentov v Art_Inkubatore funguje Multimedia Creativity Management Platform a profesionálna databáza informácií a publikácií z manažérskych, kreatívnych a kultúrnych oblastí.

Rezidenti sú do Art_Inkubatora vyberaní na základe súťaže, záujemcovia musia mať založenú firmu, nesmú pôsobiť dlhšie ako 1 rok a môžu tu ostať po dobu 24 mesiacov. V súčasnosti je tu 36 rezidentov, ktorí sa venujú móde, filmu, dizajnu, architektúre, výrobe nábytku, grafike, scénografii, či internetovému marketingu.

Fabryka Sztuki organizuje a spoluorganizuje hudobný festival LDZ Alternatywa, Fotofestiwal, Łódź Design Festival a medzinárodný divadelný festival Retro/Per/Spektywy.