Alexandra Jurikova
31.07.2015
3 min

Prvé slovenské zastúpenie na HOTBED festivale v Cambridge

V rámci Creative Industry sme priniesli pre talentovaných Košičanov ďalšiu možnosť dostať sa do kontaktu so zahraničným trhom s názvom BRIDGE grant. Organizácie a jednotlivci z kreatívnych oblastí môžu požiadať o príspevok na uskutočnenie zmysluplnej zahraničnej cesty. Prvá žiadosť prišla od divadla NA PERÓNE, ktorým sme takto pomohli vystúpiť so svojim predstavením FASBUK na festivale autorských divadiel v anglickom Cambridge. Aký to malo priebeh a význam zhrnula Zuzka Psotková:

Cieľom júlovej cesty bola účasť divadelného súboru NA PERÓNE na festivale autorského divadla v Anglickom Cambridge – The Hotbed 2015. Boli sme pozvaní umeleckým riaditeľom festivalu, a zároveň riaditeľom divadelnej skupiny Menagerie, ktorá festival organizuje. Do pozornosti sme sa mu dostali počas našej náštevy mesta Cambridge v septembri 2014, kde sme na osobnom stretnutí prezentovali našu tvorbu. Následne umelecký riaditeľ, Paul Bourne, navštívil Košice, kde vzhliadol našu inscenáciu a rozhodol sa pozvať divadlo na nasledujúci ročník festivalu. Prejavil aj záujem o workshop prezentujúci náš spôsob práce pri tvorbe autorských inscenácií.

Festival The Hotbed v priebehu posledných štyroch rokov prezentoval významné súčasné nové drámy z celého Anglicka a diela z Uruguaja, Belgicka, Grécka a Írska. Počas štyroch dní odohrávajúcich sa na rôznych miestach mesta Cambridge sa festivalu zúčastnilo vyše 2000 divákov a účastníkov workshopov. V programe, ktorý sa orientuje na autorské divadlo je každý rok zaradený len jeden hosťujúci súbor zo zahraničia. V tomto roku sme to boli my – NA PERÓNE.

V rámci programu sme dvakrát odohrali našu autorskú inscenáciu FASBUK, ktorá vznikla metódou kolektívnej tvorby ako výsledok pokusu inscenovať text ocenený v rámci súťaže “Vejk AP2!”. Kombinácia hercov a režiséra priniesla v procese skúšania témy, ktoré tvorcov čoraz viac vzďaľovali od pôvodnej predlohy. Herci a neskôr spoluautori boli konfrontovaní so svojou túžbou hrať divadlo, ktoré reflektuje ich vlastné pocity a záväzkom interpretovať text, ktorý bol ocenený v súťaži. “Môj život v projektoch”, tak by znela dnešná parafráza Stanislavského knihy “Môj život v umení” podľa tvorcov inscenácie FASBUK.

Ďalej sme v rámci programu festivalu viedli dvojhodinový workshop TRAFO /energia – pohyb – priestor/, zameraný na objavovanie energie, skúšanie improvizácie v rôznych vnútorných i vonkajších priestoroch miest. Workshop pozostával z hereckých cvičení na uvoľnenie a sústredenie, obsahoval hlasový a fyzický warm up a prácu vo verejnom priestore. Inscenácia FASBUK sa u publika stretla s pozitívnym ohlasom a do workshopu sa zapojilo 15 účastníkov.

Našou motiváciou účasti na festivale The Hotbed bola snaha prezentovať tvorbu divadla a súčasnú slovenskú nezávislú divadelnú scénu. Naše očakávania boli naplnené, cesta nám navyše pomohla definitívne potvrdiť plnohodnotné fungovanie inscenácie s titulkami a čo nás veľmi teší a motivuje k jej prezentácii pred inojazyčným publikom.

Zuzana Psotková, NA PERONE