Alexandra Jurikova
01.07.2015
2 min

S grantovým programom BRIDGE ste bližšie k svetu a partnerom

Ku kreatívnym a umeleckým pobytom v zahraničných centrách pridávame v rámci neziskovej organizácie Košice 2013 od 1. júla úplne nový grantový program BRIDGE.

Jednotlivci alebo organizácie môžu požiadať o finančný príspevok na konkrétnu cestu s jasným cieľom. Chceme tak podporiť medzinárodný rozmer vo vzdelávaní, networkingu, spolupráci a priniesť nové skúsenosti aktívnym Košičanom. Vďaka grantu sa dostanete na konferencie, workshopy, školenia, prednášky, fóra a stretnutia na medzinárodnej úrovni. BRIDGE uľahčí Košičanom stretnúť sa so zahraničnými partnermi a pomôže tak miestnym organizáciám zapájať sa do medzinárodných projektov.

Ako sa prihlásiť

BRIDGE má 3 úrovne príspevku, o ktorý je možné žiadať – do 250€, do 500€ a do 750€. Žiadosť o grant môžete vyplniť kedykoľvek, prihláška však musí byť podaná minimálne mesiac pred konkrétnou plánovanou cestou. Vyhodnotíme ju a do dvoch týždňov sa dozviete, či ste získali finančnú podporu. Grant môže byť využitý na úhradu cestovných lístkov a dokladov, ubytovacích nákladov a poplatku za event, ktoré budú po návrate preukázateľne doložené.

Kto môže žiadať

O podporu zahraničnej cesty môžete žiadať ak ste organizáciou alebo jednotlivcom, pôsobiacim v Košiciach. Je potrebné mať dopredu jasné na akú udalosť chcete vycestovať, prečo tam chcete ísť a aké výsledky od pobytu očakávate. Všetky tieto informácie spolu s krátkymi údajmi o sebe vyplníte na tejto stránke najneskôr 30 dní pred plánovaným začiatkom cesty. Podporené budú také žiadosti, ktorých účel zapadá do napĺňania cieľov a vízií našej organizácie. Vyplnením žiadosti nevzniká právny nárok na finančnú dotáciu.

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE VYPLNENÍM TOHTO FORMULÁRU.

Organizácia Košice 2013 svojimi aktivitami smeruje k budovaniu profesionálov v kultúrnom a kreatívnom priemysle a k zvýšeniu šancí slovenských kreatívcov na európskom trhu.