Alexandra Jurikova
12.06.2015
2 min

Spoznaj partnerov programu Erasmus pre mladých podnikateľov - European Creative Business Network / Holandsko

Košice 2013, n.o. spolu s European Creative Business Network vedie v rámci projektu EXCITE partnerstvo 7 organizácií, ktoré sa venujú podpore a rastu kultúrnych a kreatívnych odvetví – rozmanitého sektoru, ktorý v sebe zahŕňa množstvo tvorivých činností. A práve týchto sedem organizácii v siedmych krajinách poskytuje možnosti pre nových podnikateľov nájsť si skúsených a úspešných partnerov vďaka programu Erasmus pre mladých podnikateľov.

Jednou z krajín, kam môžeš vycestovať a zbierať skúsenosti a inšpiráciu v podnikaní je Holandsko. Tvojou spojkou práve tam bude medzinárodná sieť European Creative Business Network (ECBN), ktorá prepája centrá a agentúry z oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu po celej Európe a tým podporuje spoluprácu medzi nimi. Propaguje ich aktivity, zabezpečuje informovaný pohľad na európsku politiku a pomáha svojím členom vzájomne sa prepájať. Ako stály a skúsený partner, ECBN poskytuje najnovšie informácie z oblasti kreatívneho priemyslu, realizuje pravidelné diskusie so svojimi členmi a hosťami na aktuálne témy a organizuje pravidelné fóra a stretnutia podporujúce rozvoj európskej politiky či európskych projektov.

ECBN zastupuje 20 členov predstavenstva a má dosah na vyše 220 kreatívnych centier z celej Európy, preto sú silným partnerom, ktorý zaručuje kvalitný výber z mnohých skúsených podnikateľov v oblasti kultúry a kreativity.

Viac o ECBN.

Chcem sa stať súčasťou programu Erasmus pre mladých podnikateľov!

ako ZAČÍNAJÚCI PODNIKATEĽ

ako SKÚSENÝ PODNIKATEĽ

ERASMUS-LOGOs-03_SK_54f5ea0cbba27