Alexandra Jurikova
25.05.2015
2 min

Kam až siaha kultúrno-kreatívny priemysel?

Nezisková organizácia Košice2013, n.o. vás vo štvrtok, 28. mája o 9:00 pozýva na raňajky do priestorov HUBa coworking v nových priestoroch košickej Tabačky. Prinesieme výsledky pilotných projektov na podporu spolupráce ľudí, združení a podnikateľov v oblasti kreatívnych a kultúrnych odvetví s organizáciami a podnikmi z iných sektorov. Medzinárodné skúsenosti projektu Creative SpIN boli spracované v príručke SmartGuide pre kreatívne spillovery.

Projekt Creative Spillovers for Innovation (Creative SpIN), v Košiciach dospel v apríli tohto roku do svojho záveru. Vďaka nemu sa organizácii Košice 2013 a ďalším partnerom (mestám Birmingham (UK), Rotterdam (NL), Essen (DE), Mons, Kortrijk (BE), Tallinn (EST), Bologna (IT), či Obidos (POR)) podarilo nájsť a otestovať procesy slúžiace na podporu spolupráce medzi odlišnými sektormi – kreatívcov s inými odvetviami. Príručka s názvom SmartGuide pre kretívne spillovery vyjadruje myšlienku, že umenie a kultúra patria medzi základné zdroje inovácií vo svete.
Poznatky, skúsenosti a možnosti, ktoré spolupráca ponúka, by sme chceli odovzdať práve tým, ktorí to dokážu využiť najlepšie.

Svoju účasť na tomto stretnutí a raňajkách potvrďte zaslaním mailu na jana.romanova@kosice2013.sk.

Program
– Projekt Creative SpIN: Predstavenie SmartGuide pre kreatívne spillovery (“Creative Spillovers”)
– Prezentácia projektu Creative SpIN
– Koncept Arts and Business rezidencií
– Príklady podpory spilloverov v Košiciach
– Spillovers – Networking a Diskusia počas raňajok

Projekt Creative SpIN je podporený z programu URBACT, európskeho programu zameraného na pomoc pri výmene skúseností medzi európskymi mestami a zhodnocovanie a disemináciu vedomostí vo všetkých otázkach spojených s udržateľným mestským rozvojom. Cieľom projektu Creative SpIN je spájať kultúrne a kreatívne odvetvia s inými sektormi hospodárstva a spoločenskými službami.