Alexandra Jurikova
23.04.2015
1 min

Smart Guide pre kreatívne “spillovery”

Vedúci expert projektu Creative SpIN, Philippe Kern, predstavil príručku s názvom “Smart Guide to Creative Spillovers”. Stalo sa tak na záverečnom podujatí v Birminghame 21. apríla 2015, kde predstavil jeden z hlavných výstupov tohto projektu.

Kreatívne “spillovery” vo všeobecnosti definujeme ako prínosy vyplývajúce z aktivít kreatívnych a kultúrnych odvetví, zahŕňajúcich umelcov a tvorivých profesionálov, ktoré vytvárajú pozitívne efekty na ostatné oblasti ekonomiky alebo spoločnosti.

Príručka sa zameriava na mestské úrady (a mestské úrady) a poskytuje rady pre implementáciu stratégie kreatívnych “spilloverov”. Zvažuje nové pohľady na umenie a kultúru a skúma ich príspevok k ekonomickým a spoločenským zmenám. Príručka vyjadruje myšlienku, že umenie a kultúra sú základnými zdrojmi pre inováciu. Zároveň poskytuje príklady ako kultúrne a kreatívne odvetvia prispievajú k inováciám, zlepšeniu konkurencieschopnosti a zmene prístupov v spoločnosti.

Príručka poskytuje mestám jednoduché vodítka pre podporu a maximalizáciu inovačného potenciálu kultúrnych a kreatívnych odvetví.

Príručku v angličtine si môžete stiahnuť z oficiálnej stránky projektu alebo tu.

Viac informácií o projekte nájdete tu.