Ivana Ščuroková
02.10.2018
5 min

Zorientuj sa vo svete podnikania // kurz - jesenný blok

Vďaka opätovnému veľkému záujmu ti už po tretíkrát prinášame 5-dňový kurz, ktorý zocelí tvoju podnikateľskú predstavu a napomôže tomu, aby sa tvoj zámer postupne premieňal na realitu. Počas piatich večerov sa pod vedením odborníkov zorientuješ v tých najdôležitejších otázkach a krokoch vo sfére financií i v duševnom vlastníctve a marketingu.

Prihlás sa na Kurz podnikateľských zručností v dátumoch 15.10. - 19.10. 2018 (15:45 - 20:00) a začni s podnikaním podľa tých správnych krokov. Ušetríš čas aj peniaze a získaš cenné rady od skúsených profesionálov. Okrem toho, že dostaneš odpovede na základné otázky súvisiace s rozbehom podnikania, po absolvovaní minimálne 3 z 5 prednášok, získaš certifikát, ktorý skrášli tvoje CV!

DDL pre registráciu: 12.10.2018


Účasť na workshopoch je BEZPLATNÁ, no kapacity sú OBMEDZENÉ, preto sa prihlás ešte dnes vyplnením  tohto formulára


Kurz ponúka úvod do viacerých oblastí v päťdňovom harmonograme:


1. DEŇ: ŠPECIFICKÉ PRÁVNE ZRUČNOSTI A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO + FINANČNÉ ZRUČNOSTI (15.10.2018)

 • vyber si vhodnú právnu formu

 • získaj základný prehľad v právnych formách podnikania na Slovensku a právach i povinnostiach, ktoré z nich plynú

 • zisti, ako ochrániť svoj podnikateľský nápad, čo sú autorské práva a práva priemyselného vlastníctva

 • oboznám sa so základmi finančného manažmentu

 • zhodnoť svoj podnikateľský zámer z finančného a ekonomického hľadiska

Lektori:  

Peter Čižmár - Právnik pôsobiaci v oblasti transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva. Zameriava sa na poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany autorských práv a priemyselno-právnej ochrany pre záujemcov o podnikanie a legislatívne služby v oblasti duševného vlastníctva.

Slávka Klasová - Špecializuje sa na tvorbu finančných plánov, finančné analýzy účtovných závierok ako aj analýzu postavenia podniku. V rámci výmenných pobytov pôsobila na International Business School a University of Technology and Economics v Budapešti.


2. DEŇ: OBCHODNÉ ZRUČNOSTI  (16.10.2018)

 • získaj praktické tipy, ako sa čo najlepšie pripraviť na úlohu obchodníka

 • zozbieraj rady a tipy ako sa čo najlepšie pripraviť na úlohu podnikateľa

 • spoznaj prípadovú štúdiu založenia a rozbehnutia firmy z praxe lektora

Lektor:  Radovan Sidor - Založil spoločnosť Doraz s.r.o., ktorá priniesla do Košíc novinky ako Košický cyklokuriér, mobilné cyklokaviarne vlastnej výroby Doraz Cafe, kaviareň Nikola v Business centre Tesla, Pražiareň kvalitnej kávy, či novootvorené Libresso Kysak.

 

3. DEŇ: BUSINESS ZRUČNOSTI (17.10.2018)

 • oboznám sa s obchodnými zručnosťami, ktoré sú pre začatie biznisu nevyhnutné

 • zisti ako si stanoviť a overiť predmet podnikania a ako si určiť cieľovú skupinu

 • nauč sa používať nástroj Business Model Canvas, ktorý budeš potrebovať

 • paticipuj na praktických cvičeniach

Lektor: Viliam Vajda - spoluzakladateľ startupového a co- workingového centra Eastcubator, zároveň pôsobí vo veľkých košických projektoc T-Systems Hackathon a Startup Weekend Košice. Dlhodobo sa venuje mentoringu v oblasti rozvoja biznis nápadov.


4. DEŇ: ŠPECIFICKÉ DAŇOVO-ODVODOVÉ ZRUČNOSTI (18.10.2018)

 • nauč sa pripraviť si finančný rozpočet, nastaviť cashflow a analyzovať náklady

 • osvoj si základy účtovníctva vrátane praktických tipov z praxe         

Lektorka: Anna Bánociová - V rámci rôznych projektov viedla prednášky pre širokú verejnosť zamerané na účtovníctvo, dane a finančné riadenie. Popri akademickom pôsobení má viac ako 30 ročné praktické skúsenosti z verejného a súkromného sektoru v oblasti účtovníctva, daní, audítorstva a finančného riadenia.

 

5. DEŇ: MARKETINGOVÉ ZRUČNOSTI (19.10.2018)

 • nauč sa ako v začiatkoch prezentovať seba a svoj biznis

 • zisti, ako nájsť a osloviť potenciálnych zákazníkov

 • spoznaj overené marketingové triky

Lektor: Marek Lavčák - začínal ako hlavný marketingový pracovník národného rozvojového projektu AZU, neskôr sa stal spoluzakladateľom Eastcubatora Košice a zároveň jeho výkonným riaditeľom. Je súčasťou organizačného tímu T-Systems Hackathon a Starup Weekend Košice.


Na konci kurzu budeš vedieť presne vyselektovať tie informácie, ktoré sú nevyhnutné na začatie podnikania. Navyše, tento kurz je aj jedinečnou príležitosťou začať pracovať na  prihláške na Erasmus pre mladých podnikateľov a vycestovať do zahraničia na biznis rezidenciu.


                                                                      Prihlás ešte dnes! DDL pre registráciu: 12.10.2018


V prípade ďalších otázok sa obráť na super@cike.sk.

 

Prihlásiť sa môže každá fyzická osoba, ktorá zatiaľ oficiálne nepodniká s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl/stredných škôl sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).