Michaela Halász
18.04.2018
6 min

Za novými inšpiráciami pre Košice v Porte // blog

Náš pracovný pobyt v Porte začal 2. apríla večerným príletom do upršaného Porta. Samotným účelom cesty bolo prehĺbenie vytvorených pracovných vzťahov z minuroločnej cesty a dohodnutie nových spoluprác.

Nasledujúci deň začal slnečne, ranným stretnutím v Porto Design Factory. Celodenný program mal pre nás pripravený práve jeho riaditeľ Rui Countinho. Previedol nás cez všetky priestory organizácie od kancelárii až po dielne s 3D tlačiarniami či CNC strojom. Detailne nám predstavil jednotlivé vzdelávacie a akceleračné programy spolu so študentmi a ich projektmi, na ktorých aktuálne pracujú. Rui mal v ten deň aj „sales speach“ kedy sa snažil o získanie novej spoločnosti a ich zadaní a teda aj financií pre ich aktivity. Išlo o firmu, ktorá vyrába ovocie do jogurtov a žiaci v sieti Design Factory po celom svete mali niekoľko hodín na to aby vymysleli tie najzaujímavejšie nápady, ako znížiť obsah cukru v ich produkte a zároveň si udržať zákazníka. Zástupcovia firmy boli ohúrení nielen z centra ale najmä zo samotných nápadov študentov, čo bol pre nás inšpiratívny príklad, ako predávať kreatívne riešenia biznis sektoru. Večer sme mali s Ruiom ešte spoločnú večeru, na ktorej sme preberali príklady z praxe a tipy ako ideálne viesť podobné centrum na Slovensku.

Ďalší deň sme mali dohodnuté stretnutie Luísom Fernandesom v UPTEC PINK, kde sídli Canal180. S Lusiom sme rovnako nadviazali spoluprácu už minulý rok a patril tiež k jedným zo spíkrov na našej konferencii vrámci Art & Tech Days 2017, kde predstavil Canal180 - televízny kanál venovaný kultúre a kreativite, dostupný cez káblovku, internet aj mobil. S Luisom sme detailne prechádzali možnú spoluprácu pre vznik podobnej platformy určenej pre sieť kreatívnych miest Unesco v oblasti mediálneho umenia. Canal180 vyjadril svoj záujem participovať na takomto projekte a je otvorený samotnej spolupráci. Deň pokračoval stretnutím s ďalším Luísom Fernandesom, no tentoraz v meste Braga. Zhodou okolností sa Luisovia nielen rovnako volajú, ale sú aj priatelia, takže po telefonáte od Luísa z Canalu180 nás už druhý Luís Fernandes čakal v Brage v priestoroch GNRation, kde pôsobí ako umelecký riaditeľ.

GNRation je priestor orientovaný na podporu umeleckej činnosti a pre využitie a šírenie digitálneho umenia. Je zameraný predovšetkým na súčasnú hudbu a budovanie publika v oblasti mediálneho umenia. Luís nás previedol cez priestory GNRation, ktoré v sebe zahŕňajú priestory pre kancelársky prenájom, vernisáže, koncerty či start-upové centrum. Po prehliadke nás čakalo stretnutie s Cláudia Teixeira Leite, ktorá pracuje pre Teatro Circo a tiež sa angažovala pri príprave prihlášky do siete UNESCO Creative City of Media Art. Braga, rovnako ako Košice, sa úspešne stala členom tejto prestížnej siete, čo bolo aj hlavným účelom stretnutia. Predstavili sme našu organizáciu rovnako ako aj zámer o vznik podobnej platformy ako je Canal180 pre mestá, ktoré sú v sieti. Našli sme tiež prieniky pri spolupráci na úrovni Bielej Noci a Rezidenčných programov, ktoré Braga taktiež realizuje. Ďalšíe kroky si spoločne určíme v polovici mája 2018 na výročnom stretnutí UNESCO Kreatívnych miest v Krakowe a v Katowiciach, ktorého témou sú ,,Kreatívne križovatky", ktoré budú vychádzať z myšlienky medzisektorovej spolupráce medzi kreatívnymi mestami.

Nasledujúci deň sme mali stretnutie s Taniou Santos v CRU Cowork, ktorá nás previedla priestormi svojho obchodu a coworkingu a predstavila čo je nové. Rozprávali sme predovšetkým o práci s kreatívcami a akým spôsobom vytvárať vhodné prostredie pre jednotlivé kreatívne odvetvia nielen vrámci CRU, ale aj na úrovni mesta. Poobede sme navštívili múzeum moderného umenia Serralves, kde práve prebiehala výstava portugalského umelca Álvaro Lapa a tiež talianskej umelkyne Marisa Merz. Večer sme mali dohodnuté stretnutie s Carlos Martins, ktorý bol výkonným riaditeľom Európskeho hlavného mesta kultúry 2012 v meste Guimarães, tiež členom Národnej rady kultúry v Portugalsku a zakladateľom  spoločnosti Opium - spoločnosti pre kultúrne a kreatívne plánovanie a predsedom ADDICT - agentúra pre rozvoj kreatívneho priemyslu. Ako konzultant prispel k rozvojovej stratégii Metropolitného regiónu v Porte a uverejnil makroekonomický prieskum Rozvoj klastra kreatívneho priemyslu v severnom regióne. S Carlosom sme preberali rôzne možnosti spoluprác, zaujal ho tiež náš projekt Invisible Hotel, účelom ktorého je podpora turizmu cez kultúru a kreativitu. Vyjadril sa, že podobný projekt by uvítal aj v samotnom Porte, a teda naším cieľom bude túto možnú spoluprácu v najbližších týždňoch podporiť a rozvinúť.

Posledný deň našej služobnej cesty sa niesol v duchu spoznávania mesta. Stihli sme tiež absolvovať prehliadku nádherných priestorov Casa da Musica. Pri odbornom výklade sme sa dostali do jednotlivých sál a dozvedeli sa aj kopec zaujímavých informácii o samotných architektonických prvkoch. Počas nášho pracovného pobytu sme mali možnosť stretnúť mnoho skúsených ľudí z kreatívneho sektora a do Košíc tak vďaka tomu môžeme priniesť nielen nové inšpirácie ale aj možnosti medzinárodných spoluprác.

Náš pobyt sa uskutočnil vďaka Creative Industry Košice a Fondu na podporu umenia, ktorý z verejných zdrojov podporil túto zahraničnú pracovnú cestu.