Alexandra Juríková
16.03.2018
4 min

Cesta za novými cestami // blog

Creative Industry Košice organizuje 20. marca Info stretko k Erasmu pre mladých podnikateľov, kde chceme motivovať Košičanov k účasti na programe, cestovaniu, vzdelávaniu sa a následnému prosperovaniu. Na školeniach v Bruseli sme sa zúčastnili preto, aby sme vám vedeli poskytnúť čo najviac dôležitých informácií o tomto programe.

Do Bruselu sme boli pozvané vďaka tomu, že sa nám aj v roku 2018 podarilo zapojiť do programu Erasmus pre mladých podnikateľov. Creative Indsutry Košice si ako vedúca organizácia v partnerstve EXCITE 2.0 vyslúžila 2 miestenky na úvodnom školení o samotnom programe a na workshope o používaní IT Toolu – online nástroja na registráciu budúcich účastníkov. Naša cesta sa začala jedným z tých tradičných košických ranných letov. Ich skorá hodina zabezpečí pomerne pokojný let plný spiacich cestujúcich.

Vďaka skorému príletu do Bruselu sme mali dosť času na stretnutie s Františkom Novotným, ktorý je diplomatom, pôsobiacim ako stály zástupca SR pri EÚ v Bruseli. Na neformálnom obede sme sa porozprávali o našej účasti na programe a o jeho primárnych cieľoch. Po krátkej prechádzke Bruselom nás čakala večera s Kristinou Engstrand, ktorá zastupuje partnerskú organizáciu zo Švédska - Ale kommun. Po zoznámení sme si prešli prvých záujemcov a účasť v projekte Erasmus pre mladých podnikateľov, komunikáciu projektu a ďalšie spoločné kroky.

Vo štvrtok sme sa stretli aj s Lukom Piškoričom, ktorí v našom partnerstve reprezentuje organizáciu Poligon zo Slovinska. Čakal nás celodenný workshop, ktorý viedol Support Office tím pre program Erasmus pre mladých podnikateľov. Výhodou tohto školenia bolo, že sa ho zúčastnili aj organizácie, ktoré sú združené v iných partnerstvách ako je EXCITE 2.0, takže sme rozdali aj zopár vizitiek. Okrem úvodných inštrukcií k realizácii projektu a praktickému workshopu (konaného priamo v IT miestnosti!) tu bol aj menší priestor na networking počas spoločného obeda. Predstavili sme kolegom naše ciele a výnimočnosť partnerstva EXCITE 2.0, ktoré sa zameriava na medzinárodnú výmenu medzi podnikateľmi, ktorí sa venujú kreatívnemu a kultúrnemu priemyslu. Vďaka príbuzným časom odletov do Prahy, Ľubľany aj Gothenburgu sme sa aj s Lukom a Kristinou vybrali na letisko spolu a pri káve sme ešte stihli prebrať taktiku na nábor nových a hosťujúcich podnikateľov. O necelé dva týždne nás čakalo ďalšie stretnutie v Bruseli, teraz už so všetkými partnermi...

O dôležitosti komunikácie a networkingu sme sa pri riadení medzinárodných projektov presvedčili už mnohokrát. Preto nás potešilo pozvanie aj na marcový Networking meeting organizácií, ktoré realizujú svoje projekty v schéme Erasmus pre mladých podnikateľov.

Z trojdňového stretnutia sa vďaka zrušenému letu stalo dvojdňové stretnutie. V utorok sa nám podarilo stretnúť všetkých partnerov EXCITE 2.0 projektu (Ale kommun, ECBN, C2MASI, Kulturni Kod, Poligon, Stadt Gelsenkirchen a Creative region Linz & Upper Austria), ktorý využíva mobilitnú schému Erasmus pre mladých podnikateľov na podporu kreatívnych a kultúrnych odvetví. Utorkové workshopy boli naozaj praktické, takže sa nám podarilo vyskladať plán propagácie projektu a začali sme sa venovať spájaniu začínajúcich a skúsených podnikateľov, ktorí už prejavili záujem o projekt. 

Na stretnutí koordinátorov sme sa dozvedeli novinky, strategické rozhodnutia, budúcnosť programu a dostali sme praktické rady. Viac priestoru na spoznanie našich partnerov sme získali vďaka spoločnej večeri, na ktorú prišlo všetkých cca 200 ľudí.

Stredajšie doobedie bolo venované práci v rámci jednotlivých projektov, a tak sme sa ako EXCITE 2.0 dohodli na spoločnom hľadaní správnych „podnikateľov“, postup pri ich párovaní, komunikačnej stratégii a vyslovene praktických veciach ako interná komunikácia, reportovanie a najbližšie stretnutie. Stihli sme si dať ešte spoločný obed a každý sa vybral zúročiť získané informácie a skúsenosti do svojej krajiny. 

Vďaka ďalšiemu zrušenému letu sa však naša služobná cesta stala opäť trojdňová. Networking sa vyplatil, a tak sme už na letiskách mohli začať pracovať na prihláškach do 2 nových medzinárodných projektov.