Ivana Ščuroková
26.02.2018
2 min

Rozvoj co-create zručností v Linzi s CIKE // blog

V rámci projektu CO.Create boli počas troch dní (12. – 14. 2. 2018) v Linzi vyškolení desiati tréneri na používanie metódy co-creation (metóda spoluvytvárania), ktorú budú implementovať vo svojej pracovnej oblasti. Počas týchto dní prebiehali kolaboratívne workshopy, ktoré viedla Patricia Stark a teóriu základného know-how pútavo vysvetľoval Enrique Tomas.

Co-design (participatívny dizajn) je prístup, ktorý do procesu tvorby akéhokoľvek produktu zapája všetky zúčastnené strany (napr. zamestnancov, partnerov, zákazníkov). Každý z nich je pozvaný spolupracovať s dizajnérmi, výskumníkmi a vývojármi počas celého procesu inovácie. Účastníci pomáhajú definovať problém, prispievajú riešeniami a nakoniec sa zapájajú do hodnotenia výsledkov.


Tréneri mali k dispozícii rôzne prípadové štúdie a osvedčené postupy, ich úlohou bolo tiež navrhovať svoje vlastné nápady a diskutovať o iných možnostiach riešení. Zdieľanie skúsenotí z ich vlastného profesijného prostredia a hľadanie spôsobu, ako zistiť, kde robia chyby v samotnom procese, bolo tiež súčasťou workshopu. Užitočnou bola aj časť rozoberajúca samotný proces co-designu a jeho  plánovanie. Ďalej boli trénerom vysvetlené metódy vhodné na aplikovanie co-creation a to, ako ich zaradiť do procesu tvorby. Pozornosť bola venovaná aj „stakeholderom,“ ako ich správne vybrať, ako si poradiť s prípadnými negatívnymi postojmi a pokračovať tak v co-creation správne.


Súčasťou praktickej časti bola aj návšteva spoločnosti KEBA, kde bola účastníkom predstavená firma, jej služby a hlavne spôsob, akým využíva co-creation metódu, aby jej produkty napĺňali očakávania zákazníkov a boli navrhnuté čo najefektívnejšie.  


Nasledovať bude workshop „Train the Professionals,“ na ktorom bude každý projektový partner pomocou trénerov šíriť nadobudnuté vedomosti a učiť kreatívcov (napr. vo sfére social design/product design/service design), ako správne narábať s touto unikátnou metódou. Do konca projektu vznikne aj online platforma, na ktorej bude metóda co-creation dostupná pre široké spektrum užívateľov vo forme teoretických podkladov a praktických materiálov.


Pre viac informácií neváhaj navštíviť oficiálnu stránku projektu Co.Create: http://www.cocreate.training/

Videá z workshopov si môžeš pozrieť na Youtube kanáli: https://www.youtube.com/channel/UC5z6EbdPPLKun0F_QGQZk6Q  

ERASMUS-LOGOs-03_SK_54f5ea0cbba27


ERASMUS-LOGOs-03_SK_54f5ea0cbba27