Ivana Ščuroková
13.02.2018
5 min

Zorientuj sa vo svete podnikania // kurz

Ponúkame ti 5-dňový kurz, ktorý zocelí tvoju podnikateľskú predstavu a napomôže tomu, aby sa tvoj zámer postupne premieňal na realitu. Počas piatich večerov sa pod vedením odborníkov zorientuješ v tých najdôležitejších otázkach a krokoch vo sfére financií i v duševnom vlastníctve a marketingu.

Potrebuješ identifikovať svoj vlastný potenciál? Naučiť sa pripraviť si finančný rozpočet, nastaviť cashflow a analyzovať náklady? Určiť si na čom chceš zarábať, vybrať si vhodnú právnu formu či osloviť potenciálnych zákazníkov? 

Tak sa prihlás sa na kurz Podnikateľských zručností a začni s podnikaním podľa tých správnych krokov. Ušetríš čas aj peniaze a získaš cenné rady od skúsených profesionálov.

Účasť a workshopoch je BEZPLATNÁ, no kapacity sú OBMEDZENÉ, preto sa prihlás ešte dnes vyplnením TOHTO FORMULÁRA.


Kurz ponúka úvod do viacerých oblastí v päťdňovom harmonograme:

1.DEŇ: OBCHODNÉ ZRUČNOSTI  (12. marec od 16:00 do 20:00)

 • identifikuj svoj podnikateľský potenciál

 • získaj praktické tipy, ako sa čo najlepšie pripraviť na úlohu obchodníka

 • oboznám sa s obchodnými zručnosťami, ktoré sú pre začatie biznisu nevyhnutné


2. DEŇ: FINANČNÉ ZRUČNOSTI (13. marec od 16:00 do 20:00)

 • oboznám sa so základmi finančného manažmentu

 • nauč sa pripraviť si finančný rozpočet, nastaviť cashflow a analyzovať náklady

 • zhodnoť svoj podnikateľský zámer z finančného a ekonomického hľadiska


3. DEŇ: BUSINESS ZRUČNOSTI (14. marec od 16:00 do 20:00)

 • stanoviť si na čom chceš zarábať

 • určiť si cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov

 • oboznám sa s efektívnym nástrojom Business Model Canvas  a zisti prečo je potrebný

 • zúčastni sa praktických cvičení, ktoré napomôžu premene plánu na realitu


4. DEŇ: MARKETINGOVÉ ZRUČNOSTI (15. marec od 16:00 do 20:00)

 • nauč sa ako v začiatkoch prezentovať seba a svoj biznis

 • zisti, ako nájsť a osloviť potenciálnych zákazníkov

 • spoznaj overené marketingové triky


5. DEŇ:  ŠPECIFICKÉ PRÁVNE ZRUČNOSTI A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO (16. marec od 16:00 do 20:00)

 • vyber si vhodnú právnu formu

 • získaj základný prehľad v právnych formách podnikania na Slovensku a právach i povinnostiach, ktoré z nich plynú

 • zisti, ako ochrániť svoj podnikateľský nápad, čo sú autorské práva a práva priemyselného vlastníctva


Prihlásiť sa môže každá fyzická osoba, ktorá zatiaľ oficiálne nepodniká s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.


Kto ma to naučí?

Každú lekciu päťdňového harmonogramu vedie iný lektor.

SLÁVKA KOČANOVÁ, vedúca lektorka workshopu obchodných zručností, je certifikovaným koučom v oblasti osobného rozvoja v podnikateľskej sfére. Disponuje bohatými profesijnými skúsenosťami z pôsobenia v štátnej, verejnej aj súkromnej  sféry, ale aj vedenia vlastnej firmy.

PETER DŽUPKA, vedúci lektor workshopu finančných zručností, má bohaté skúsenosti z oblasti riadenia a koordinácie činnosti projektových tímov domácich i zahraničných projektov. Špecializuje sa na finančné plánovanie, analýzy, štúdie uskutočniteľnosti a pod.

VILIAM VAJDA, vedúci lektor workshopu business zručností, je spoluzakladateľom košického startupového a co-workingového centra Eastcubator. Angažuje sa v organizačnom tíme dvoch projektov zameraných na podporu inovatívneho podnikania -  T-Systems HackathonStartup Weekend Košice. Zároveň sa dlhodobo venuje mentoringu v oblasti rozvoja nápadov.

MAREK LAVČÁK, vedúci lektor workshopu marketingových zručností, ktorý začínal ako marketingový pracovník platformy  AZU. Neskôr sa stal spoluzakladateľom Eastcubatora a zároveň jeho výkonným riaditeľom. Dnes je súčasťou organizačného tímu T-Systems Hackathon Startup Weekend Košice.

PETER ČIŽMÁR, vedúci lektor workshopu špecifických právnych zručností a duševného vlastníctva, dnes pôsobí v oblasti transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva. Rovnako sa zameriava aj na poskytovanie poradenstva v oblasti autorských práv a priemyselno-právnej ochrany.


Na konci kurzu budeš vedieť presne vyselektovať tie informácie, ktoré sú nevyhnutné na začatie podnikania.


Prihlás ešte dnes vyplnením TOHTO FORMULÁRA.

V prípade ďalších otázok sa obráť na super@cike.sk.

Navyše, tento kurz je aj jedinečnou príležitosťou začať pracovať na  prihláške  na Erazmus pre mladých podnikateľov a vycestovať do zahraničia na biznis rezdidenciu.

Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch.