Barbara Rusnáková
08.01.2018
2 min

Platforma pre profesionálne porovnávanie sa vyvíja v Košiciach // report

Rok 2017 bol pre Creative Lenses zásadný, vyčerpávajúci, no priniesol veľa ovocia. Tím Creative Lenses hral na celosvetovej konferencii o kreativite v sekcii Umenie a Biznis kľúčovú rolu. Do len nedávneho decembra sa podarilo zozbierať početné a detailné dáta nevyhnutné pre rozvoj Benchmarking Tool a už čoskoro sa predstava tejto online platformy zhmotní v reálne používateľný nástroj. A to práve v Košiciach.

Aby sme nezabudli, poslaním projektu Creative Lenses je hľadať možnosti, ako sa umelecké a kultúrne organizácie môžu stať odolnejšie a finančne nezávislejšie, a to skrz inovovanie biznis modelov a vďaka rozvoju kapacít v strategickom plánovaní. Praktickým nástrojom k dosiahnutiu tohto ambiciózneho cieľa je rozvoj platformy Benchmarking Tool, ktorá poslúži na porovnanie vlastných kapacít s tými príkladnými, medzinárodnými. 

Porovnávať sa je dôležité.  Benchmarking Tool je nástroj, ktorý umožní porovnať sa profesionálne vďaka relevantným referenciám.

V rámci tejto online platformy a databázy vedomostí a zdrojov pre inovácie biznis modelov Knowlege Base, sa v súčasnosti vyvíjajú kľúčové indikátory výkonnosti (KPIs - key performance indicators) na porovnanie procesov najlepších príkladov praxe s jednotlivými kultúrnymi operátormi. V prvých mesiacoch tohto roka bude Creative Industry Košice spolu s partnermi hrať kľúčovú rolu pri vyvíjaní online platformy Benchmarking Tool.       

"Niet pochýb o tvorivej, umeleckej a sociálnej inovácii mnohých kultúrnych centier. Ak ich inovatívny spôsob fungovania môžeme vydestilovať do metodológie pre Creative Lenses, efektívne biznis modely by mohli byť prístupné pre všetkých.” Sandy Fitzgerald

V uplynulých mesiacoch bol v obehu dotazník zostavený pre kultúrne centrá a organizácie, ktorého obsah poslúži na zostavenie znalostnej databázy pre kultúrne organizácie, tzv. Knowledge Base. Vyplnilo ho 174 zástupcov kultúrnych organizácií z celej Európy. Detailné dáta sa momentálne analyzujú, finálny report bude pripravený vo februári.

V novembri bol Creative Lenses dôležitou súčasťou konferencie Creativity World Forum 2017. V rámci sekcie Umenie & Biznis predstavili projekt členovia tímu Creative Lenses, spolu-facilitovali mini hackathon v spolupráci s reprezentantom InnovationLab zo Sillicon Valley, viedli workshop a taktiež moderovali Fire Talk s úspešnými podnikateľmi a umelcami.


Pre viac info navštív web http://bit.ly/2EjvVE1, alebo sa pozri, čo si kultúrni operátori predstavujú pod slovom biznis model: http://bit.ly/2ADbQGG.

Projekt Creative Lenses je podporený programom Kreatívna Európa Európskej únie.