Alexandra Jurikova
03.08.2015
3 min

Projekt STRANGE VIEW alebo It Ain't Real Anymore.

Návrh projektu s pracovným názvom Strange View vznikol v spolupráci slovenskej choreografky, tanečníčky, tanečnej aktivistky Kataríny Rampáčkovej, talianskej choreografky, tanečníčky, tanečnej aktivistky Martiny Francone a talianského hudobníka Simone Tecla. Cieľom je vytvorenie site-specific performance, ktorá bude vznikať počas mesačného tvorivého pobytu spomínaných umelcov a svetelného dizajnéra Braňa Bernára a firmy SHOWMEDIA v Košiciach. Rezidencia bude prebiehať v nedivadelných priestoroch s názvom KLUB na Štúrovej ulici 11 v Košiciach.

Premiéra predstavenia bude v tých istých priestoroch v rámci Bielej noci 3.10.2015 v Košiciach a repríza predstavenia bude v rámci Bielej noci v  Bratislave, a to 10.10.2015. Performance bude vytvorená na konkrétny priestor a divák bude aktívnym pozorovateľom, ktorý sa bude prechádzať medzi nainštalovanými miestnosťami. Svetlo bude zohrávať dôležitú úlohu. Tanečníčky vnesú priestoru život, budú sa podieľať na vytváraní atmosféry vo vzniknutých miestnostiach,  vytvoria konkrétne situácie s prvkami absurdity. Hudobník zaplní priestor zvukmi, hudbou reprodukovanou aj živou, bude pracovať s rytmom a ozvenami. Predstavenie nevytvára príbeh, vykresľuje situácie, atmosféry. Vnáša diváka do surreálneho sveta. Sveta, ktorý keď presiahne dimenziu rozumovej skutočnosti vyjadruje alebo evokuje svet nevedomia, vnútorný svet, sen. Základnou témou pre umelcov je skutočnosť/neskutočnosť.  

Umelci

Katarína Rampáčková je rodená Košičanka, vyštudovaná herečka pohybového divadla na Scuola Teatro Dimitri vo Švajčiarsku a magisterka umení v choreografii, ktorú vyštudovala na HAMU v Prahe. Momentálne pracuje s košickou skupinou súčasného tanca Heeb.She, s ktorou vytvára tanečno-divadelné predstavenie s názvom Ženy. Okrem toho vyučuje súčasný tanec a je aktívnou členkou zoskupenia profesionálnych tanečníkov a choreografov Attivisti della danza, ktoré sídli vo Florencii v Taliansku. Martina Francone pôvodom Talianka študovala klasický balet a moderný tanec v Prate pri Florencii a diplomovala sa v obore tanečného divadla na Trinity Laban v Londýne, kde neskôr pracovala ako tanečníčka a choreografka. Momentálne pôsobí v Islandskom tanečnom zoskupení SHäR a v ďalších tanečných projektoch vo Švédsku, Taliansku a Anglicku. Vyučuje klasický balet pre súčasného tanečníka a je aktívnou členkou zoskupenia profesionálnych tanečníkov a choreografov Attivisti della danza, ktoré sídli vo Florencii v Taliansku. www.martinafrancone.com Simone Tecla sa zaujíma hlavne o improvizáciu, jazz, experimentovanie a hľadanie "novej hudby". Vyštudoval na konzervatóriách v Utrechte a v Rotterdame v Holandsku a vo Florencii v Taliansku. Posledné roky pôsobí v rôznych hudobných skupinách a v tanečno-divadelných predstaveniach. www.simonetecla.com Projekt je podporený Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.