Barbara Rusnáková
19.10.2017
3 min

Kaapeli je inšpiráciou. Strojárenská je na ceste. // blog

V krajine, kde sa počet sáun približuje k počtu samotných obyvateľov a počet sushi reštaurácií k počtu rýb v mori, sme spolu s tohtoročnými escalátorcami objavovali tradície fínskej finančnej trvalej udržateľnosti. Zatiaľčo sa v niektorých častiach sveta o tom píšu len prológy, Fíni sa s vysokou mierou efektivity zasľúbili už v minulom tisícročí.

5 hektárov kultúry, ktoré vzišlo z populárnej metódy oskvotovať, renovovať a nedať sa, na samom počiatku nedostalo na svoj rast žiadne finančné injekcie, granty, ani si nenašli anjelských investorov. Mesto Helsinki im však, po negociáciách temperamentnejšieho charakteru, budovu ponechalo a zabezpečilo realitnú spoločnosť, ktorá im s rekonštrukciou a správou pomohla. Fínske príslovie, ktoré znie, že nič nie je zadarmo, sa v tom čase mohlo aspoň na chvíľu javiť ako neplatné. V súčasnosti je Kaapeli centrom 900 ľudí, ktorí tvoria najväčšie kultúrne centrum vo Fínsku a ročne vítajú 340.000 tisíc návštevníkov. 

Iná sociálna infraštruktúra, odlišná mentalita, historický vývoj, štruktúra, usporiadanie štátu aj prerozdeľovanie financií, je dostatok dôvodov na to, aby sme priamo neporovnávali domácu pôdu s tou severskou. 

No Kaapeli v osemdesiatych rokoch je príkladom, že z dlhodobej perspektívy finančnej trvalej udržateľnosti je niekedy v týchto geografických podmienkach lepšie priamo peniaze neinvestovať. 

Ich zmysel pre experiment, dôveru a toleranciu je obrovskou inšpiráciou pre iniciatívy zdola a tvoriť aj bez vypísaných grantov či schválených žiadostí. A naopak, Kaapeli je príkladom inštitucionalizovaného priestoru, ktorý pri tvorivom procese nezabúda na dôležitosť anarchie. 

Tri dni sú málo na to, aby sme skutočne spoznali Kaapeli a jej novú sestru Suvilahti, a nie to rozpoznávať obrazy Fínska z Kaurismäkiho filmov. Síce sme si žiadne karaoke neodspievali, no na SULA konferencii, usporiadanej na 25. výročie založenia Kaapeli, sme pozorne počúvali o digitálnych médiách, ktoré majú potenciál tvoriť komunity bez nároku na zdieľanie tých istých zemepisných súradníc. Počuli sme o porovnaní totality umeleckého prejavu v protiklade k žánrovo-nezadefinovanej, novo-mediálnej tvorbe. Nahliadli sme do virtuálnej dielne animovaných rozprávok in-the-making, kurátorských malých aj veľkých problémov - ako keď nechtiac namaľuješ Trumpa. 

A to nádherné ešte len príde. Vymysleli sme, čo s budúcoročným Escalatorom. Budete sa mať na čo tešiť.

Na záver pár vtipných fínskych prísloví (ten prvý často cituje aj Aki): 

"Disappear like a fart into Sahara." 
Kadota kuin pieru Saharaan.

"You won't survive life.” (No matter how you live your life, you are going to die anyway.) 
Ei elämästä selviä hengissä.

"Life is uncertain so eat your dessert first."
Elämä on epävarmaa, joten syö ensin autiosi.