Alexandra Juríková
14.06.2017
5 min

Tradície a súčasný dizajn // Event

Odkazy na minulosť si nosíme v sebe všetci. Ako však vnímajú kultúrne, priemyselné, či historické dedičstvo úspešní dizajnéri a ako ho pretavujú do svojej tvorby? Pracujú s ním vedome alebo nevedome? Kde a prečo radi používajú vedomosti o tradíciách a ako ich využívajú vo svoj prospech?

Traja úspešní mladí dizajnéri prinesú jedinečné pohľady na moderné a inovatívne využitie spomienok a tradícií, ktoré vnášajú do svojich dizajnov. Povedia prečo si vybrali tradičné motívy, postupy alebo formu a ako na ich základe vytvárajú nové hodnoty. Predstavia svoju motiváciu a dôvody na zamyslenie nad súčasným konzumným spôsobom života a trvalou udržateľnosťou v súčasnom dizajne. 

Toto jedinečné podujatie, určené všetkým dizajnérom, podnikateľom, marketérom, pedagógom, študentom a milovníkom pekných vecí sa udeje v Kasárňach / Kulturparku 28. 6. 2017 o 17:00. 

Speakri: 

Tomáš Libertíny (SK/NL)

Tomáš Libertíny je umelec, architekt, včelár. Vo svojej práci hľadá prepojenie umenia a súčasných technológií. Venuje sa ekologickým témam a pri tvorbe svojich dizajnov odkazuje na tradície včelárstva. Fascinuje ho fungovanie prírody a prírodných spoločenstiev. Každému dielu predchádza dlhý proces študovania, prieskumu a porozumenia vzorcov. Finálne produkty sú výsledkom trpezlivej práce s včelami, ktoré mu okrem tvorivého procesu prinášajú aj vnútorné naplnenie. Tomáš vytvára konštrukcie, ktoré umiestňuje do včelích úľov. Následne motivuje roj, aby svoj vedľajší produkt (vosk) ukladali na konštrukciu tak, ako si to autor predstavuje.  

Tomáš sa dlhodobo zaoberá otázkami spoločenskej zodpovednosti, odkazovaniu na dedičstvo a vytváraniu hodnotných diel pre budúcnosť. Námetom sú pre neho lokálne tradície, ktoré sa snaží opäť zapájať do jeho umeleckých diel. Odkazuje tak na súčasnú spoločnosť a potrebu starať sa o zdroje, ktoré ešte na planéte máme. Svoje diela vystavoval v galériách v Miláne, Paríži, New Yorku, Tokiu, či v Južnej Kórei.

Na workshope porozpráva o svojom pohľade na prírodu, prírodné materiály a ako sa dá jej potenciál využiť v súčasnej dizajnérskej práci.

Michaela Bednárová (SK)

Michaela Bednárová je známa vďaka svojej značke Puojd. Táto dizajnérska značka sa momentálne sústredí na výrobu darčekových predmetov. Charakterizujú ju najmä autorské potlače, ktoré reflektujú súčasné Slovensko, a ktorými sa Michaela snaží prinášať pozitívny a niekedy aj odľahčený pohľad na vlastnú krajinu. Vo svojej práci odkazuje najmä na prírodné dedičstvo, motívy, remeslá a tieto tendencie používa aj pri názvoch svojich produktov.

V portfóliu Puojdu okrem darčekových predmetov so slovenskou tematikou nájdete i odevné kolekcie, ktoré kladú dôraz na textilný dizajn odevu. Nová línia odevov prináša strihové riešenie, ktoré je prispôsobené súčasne viacerým typom postavy. Heslom značky je „no waste“ ideológia, fokus na lokálnu produkciu a trvalá udržateľnosť textilného priemyslu. V súčasnosti sa Michaela zaujíma o obnovenie tradície tkania na Slovensku (iniciatíva " Po stopách Tatraľanu) a v najnovších kolekciách využíva látky vyrobené najnovšími textilnými technológiami. 

Na workshope predstaví svoj pohľad na dedičstvo, tradície, a prečo využíva tento potenciál v odevnej a textilnej tvorbe.

Matěj Matouš (CZ) 

Matěj Matouš je grafický a produktový dizajnér, ktorý vo svojich prácach kladie rovnaký dôraz na spojenie súčasného dizajnu a trendov v oblasti moderných technológií, ako aj v oblasti tradičných remesiel. Jeho pôsobenie je úzko späté s vedením unikátnej otvorenej dielne Makerspace, kde sa podieľa na vzniku autorských projektov členov dielne. Hlavnou myšlienkou dielne je priniesť tradičné remeslá medzi širšie publikom, dostať dizajnéra do kontaktu s materiálom a poskytnúť pripravené prostredie pre výrobu alebo prototypovanie. 

Na workshope porozpráva o dielňach, o vzťahu dizajnéra a remeselníka a o remesle samotnom. Matěj priblíži, ako dôležité je dostať sa s produktom do kontaktu, ako nevyhnutné je poznať technológie, a že ak ste “v živote nedržali v ruke pílku”, tak dobrú stoličku jednoducho nenavrhnete.  


Projekt je súčasťou projektu Central Values – Common Heritage in Contemporary Central European Design, ktorý je kofinancovaný International Visegrad Fund (STRATEGIC GRANTS PROGRAM).

Foto Lukáš Oujeský 
Produktová dizajnérka Lenka Záhorková