UNLP, CIKE
04.01.2017
5 min

Univerzitná nemocnica v L. Pasteura využíva pri rehabilitácii pacientov umenie Borisa Vaitoviča

Výtvarník a novomediálny umelec Boris Vaitovič vymyslel v rámci projektu Creativity for Business, prístroje na mieru vytvorené pre potreby pacientov Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (OFBLR) Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Borisovi sa podarilo prepojiť vizuálne umenie s rehabilitáciou, ktorá je prispôsobená individuálnym potrebám pacienta. „Cieľovou skupinou tohto projektu sú pacienti s ochorením pohybového aparátu, ktoré sa prejavuje poruchou úchopu, poruchou mobility, zníženou svalovou silou, poruchou koordinácie hornej alebo dolnej končatiny. Napríklad po cievnej mozgovej príhode, alebo po operáciach končatín (stavy po implantáciach umelých kĺbov, poúrazové stavy s prípadným ochrnutím nervov) ako aj v prípadoch, kde pohybový hendikep spôsobia iné ochorenia centrálneho alebo periférneho nervového systému,” uviedla MUDr. Miriam Dziaková, PhD., primárka OFBLR a dodáva: „preto našou požiadavkou pre autora bolo získať možnosť – program na liečebné ovplyvnenie pohyblivosti končatín, tak horných ako aj dolných, na zvýšenie svalovej sily, znovuzískanie alebo zlepšenie koordinácie pri aktivácii postihnutých končatín, ktoré sa celkovo prejaví aj v zlepšení mobility pacienta.” Na základe konkrétnych medicínskych kritérií sa zadefinoval rozsah koho budú gamifikovať (rehabilitovať hrou) a potom sa začal ladiť softvér a hardvér. 

Boris Vaitovič najprv vytvoril joystick, na ktorý napojil jednoduchú aplikáciu, ktorá sledovala pohyb. Z toho vyplynuli trvanie, náročnosť hry i jej parametre. Vtedy sa začalo prvýkrát uvažovať aj o možnosti modifikovať aplikáciu podľa postihu pacienta. V procese tvorby sa preto myslelo aj na to, aby terapeut vedel nastaviť reakčnú zónu, ktorá je raz väčšia, raz menšia.
„Bol som oslovený ako výtvarník a myslel som si, že sa odo mňa očakáva niečo výtvarné. Ale keď sme tu prišli a videl som to utrpenie ľudí, tak som upustil od myšlienky vyrobiť si tu vlastný projekt. Tiež som mal predstavu, že budem hromadiť dáta, ku ktorým budem vytvárať vizualizáciu, aby som sa k tomu postavil ako k nejakej konceptuálnej práci. Ale potom som to úplne otočil, lebo pacienti sú tí dôležití a ja som len nástrojom pre nich” hovorí o svojej rezidencii PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD.

Výsledkom sú tri mediálne zariadenia a softvér, ktorý zbiera dáta o pokroku pacientov. Tlakový senzor využíva známe obrazy svetových umelcov, ktoré sú rozdelené na menšie diely. Pacienti sa s nimi hrajú, a keď dosiahnu rovnovážny tlak, tak sa kompozícia zoradí do správneho obrazu. Zariadenia sú prispôsobené aj veku pacientov, ktorí majú často problém so zrakom, z tohto dôvodu sa k vizuálnej hre pridal aj zvukový stimul. 

“Význam tejto liečby vidíme nielen v zlepšení funkčného deficitu  pacienta, v zmiernení hendikepu a zlepšení mobility, ale aj v pozitívnej  psychickej stimuláci často depresívne ladených pacientov. Tento “systém” ponúka pacientovi navyše hravosť, a tým je pre neho atraktívnejší, inšpiratívny, a liečba je tak efektívnejšia a nadobúda komplexný rozmer,” doplnila primárka Dziaková na záver. 
CIKE prispela nielen na realizáciu projektu, ale darovala UNLP aj kompletné prístrojové vybavenie na zavedenie novodobej formy rehabilitácie do praxe. 

„Najlepšie riešenia vznikajú, keď sa spoja zdanlivo nespojiteľné veci. V projekte Creativity for Business hľadáme možnosti pre spoluprácu sektorov ako napríklad doprava, IT, hutníctvo či medicína s kreatívnymi odvetviami. Veríme, že takáto spolupráca dokáže vytvoriť inovatívne riešenia pre firmy a pre kreatívcov prináša nový priestor na realizáciu. Úspechom pre nás je okrem výsledkov aj to, že predstavujeme hodnotu kreativity a talentu na konkrétnych aplikáciách a projektoch vo firmách," hovorí riaditeľ CIKE Michal Hladký. „Pri spolupráci s UNLP nás najviac teší využitie digitálnych technológií v spojení s umením pre veľmi konkrétny dôvod - zlepšenie práce lekárov a nový zážitok pre pacientov po rehabilitácii. Boris je veľmi skúsený a zodpovedný umelec a veríme, že pre všetky strany bola takáto spolupráca inšpirujúca a pretaví sa v budúcnosti do ďalších projektov," dopĺňa Hladký.


CIKE prepája umelcov s biznisom od roku 2014. Okrem spolupráce s UNLP sa už medzitým uskutočnilo aj päť rezidencií v spolupráci s U.S. Steel Košice, Letiskom Košice, T-Systems Slovakia a dvaja umelci pôsobili v spoločnosti Ryba Košice. V projekte Creativity for Business ide najmä o využitie lokálneho potenciálu a podporu miestnych kreatívnych ľudí. Tí majú príležitosť prezentovať sa a spolupracovať so skúsenou firmou pri hľadaní inovatívnych riešení na rôzne témy.


Pozrite si výsledky Borisovej práce v tomto videu.