Alexandra Juríková
15.12.2016
3 min

Súčasná podpora pe súčasné umenie// Nadácia – Centrum súčasného umenia, Escalator

Medzi nekošických účastníkov Escalatora sa tohto roku dostala aj Nadácia - Centrum súčasného umenia, ktorá pôsobí v Bratislave. Do Escalatora ju prihlásil nový riaditeľ – žilinsko-košicko-plzeňský Francúz Christian Potiron, ktorý so slovenským umením a kultúrou pracuje už viac ako 10 rokov. Od Escalatora očakával hlavne čas na prípravu stratégií a nového fungovania nadácie pod jeho vedením.

Centrum súčasného umenia vzniklo už v roku 1993 a založil ho Američan s maďarským pôvodom George Soros s cieľom finančne podporiť rozvoj súčasného výtvarného umenia, divadla, tanca, hudby, kinematografie a filmovej tvorby. Kvôli zmene politiky donorskej nadácie sa Nadácia postupne vyprofilovala na inštitúciu zameranú na podporu súčasného umenia. Organizuje umelecké a vzdelávacie aktivity, poskytuje dokumentačné a informačné materiály, dražbu umenia a konzultáciu kultúrnych politík.

Vedenie inštitúcie prevzal Christian v apríli tohto roku. Je jediným zamestnancom Nadácie, všetci ostatní dodávatelia sú v súčasnosti externisti. Christianovou prvou a najväčšou úlohou je vytvoriť stratégiu fungovania, organizačnú štruktúru, zostaviť stály interný a externý tím a určiť spôsoby práce s publikom. Plánuje prijať niekoľkých zamestnancov, aby časť agendy ostala v interných kompetenciách a nestratilo sa know-how (administratíva, produkcia, PR), ale stále chce, aby Nadácia ostala platformou, ktorá zapája rôznych kurátorov, stratégov, aktérov a partnerov z oblasti súčasného umenia.

V roku 2016 sa Nadácia – Centrum súčasného umenia venuje najmä 4 hlavným odvetviam: vzdelávaniu, propagácii súčasného umenia, organizácii festivalu BLAF a odovzdávaniu Ceny Oskara Čepána. Okrem toho vlastní zbierku dokumentácie súčasných umelcov, ktorá je k dispozícii pre verejnosť v knižnici SNG. Christianovou výhodou sú jeho zahraničné skúsenosti a zahraničný pôvod. Vďaka kontaktom získaným počas práce pre viaceré Európske hlavné mestá kultúry je schopný tlmočiť témy, ktoré sa diskutujú v zahraničí a zapájať sa do medzinárodného dialógu. Za veľmi dôležité pokladá organizovanie pravidelných vzdelávacích aktivít pre súčasných umelcov, kurátorov, profesionalizáciu, internacionalizáciu a lepšiu reflexiu umeleckej obce. A tiež v galériách, školách, komunitách, vo verejnom priestore, aby sa súčasné umenie dostalo k širšiemu publiku.

Christian sa so svojim mentorom Paulom sa stretol už pred 10-timi rokmi, keď sa ako člen žilinskej Stanice chodil na stretnutia Trans Europe Halles siete. Na Escalatore najviac ocenil jeho rady, keďže v Nadácii pôsobí úplne sám. Okrem toho si veľmi pochvaľoval netwroking, prácu s ostatnými organizáciami a hlavne čas, ktorý mohol venovať plánovaniu.

Projekt Escalator 2016 z verejných zdrojov podporil Fond na popdporu umenia.