Magdaléna Haľková
02.01.2017
2 min

Tvorivé projekty skončili, ale Generation 2020 pokračuje

Tímy mladých ľudí, ktorí sa zapojili do tvorivých projektov Generation 2020 si prešli od júna troma etapami, v ktorých rozvíjali riešenia ich kreatívnych zadaní.

Zatiaľ čo Kick-off stretnutie v júni im ponúklo pohľad na komplexnosť ich vlastných zadaní a zadaní ostatných tímov a Protypovacie stretnutie v septembri zase cennú spätnú väzbu, tak záverečné októbrové stretnutie ich naviedlo uchopiť riešenia zadaní do finálnej prezentácie zadávateľom.

V trojuholníku účastníci-mentor-zadávateľ sa na tvorivých projektoch pracovalo nielen počas spoločných workshopov. Tímy sa stretávali, aby pracovali na svojich zadaniach aj priebežne. Päť tímov tvorivých projektov od júna do októbra pripravilo a zrealizovalo spolu štyridsať tímových stretnutí. 
 
Chrbtovou kosťou organizácie tvorivých projektov bola metodika  Human Centered Design. Riadili sme to tak, aby to nebolo cítiť,” hovorí Silvia Sokolová, ktorá v Creative Industry Košice tvorivé projekty manažuje. Išlo o pilotný program a pri tvorbe metodiky bol Braňo Frk, ktorý sa orientuje na využívanie moderných informačných technológií vo vzdelávaní, projektovanie vzdelávacích aktivít a e-learningu. Najdôležitejšie bolo, aby sa naučili niečo zaujímavé, aby s tým mohli pracovať ako so svojím kapitálom do budúcnosti. A to v rôznych smeroch, možno aj pre rozvoj kraja, Slovenska, prípadne medzinárodnej spolupráce," hovorí Braňo.
 
Ďalšou líniou projektu, ktorú zastrešoval hlavný partner - Karpatská nadácia bol práve rozvoj spolupráce s mladými na Ukrajine. Jednak vznikla iniciatíva Generation We, ktorú prišli predstaviť mladí lídri na prototypovacie stretnutie v septembri, ale v budúcom roku sa chystá napríklad aj rezidenčná výmena umelcov medzi Slovenskom a Ukrajinou.
 
Päť tvorivých projektov, ešte nekončí, ale vychádzajúc z toho, čo zažili a vytvorili, sa pripravuje prípadová štúdia, ktorá bude predstavená v januári 2017.


Publicita pata_SK