Róbert Bugoš
08.11.2016
3 min

Mladý startupista Dávid Mantič získava cenné skúsenosti v holandskom CrowdfundingHub

Dávid sa rozhodol zbierať cenné skúsenosti v reálnom startupovom prostredí v Holandsku. Vypracoval si business plán na svoj produkt, no k jeho realizácií má ešte pred sebou ďalekú cestu. Preto sa rozhodol zúčastniť projektu Erasmus pre mladých podnikateľov cez Creative Industry Košice a spojil sa s podnikateľom Ronaldom Kleverlaanom z európskeho odborného centra pre alternatívne a komunitné financovanie - CrowdfundingHub (CFH) v Amsterdame.

Dávid  v sebe objavil veľkú vášeň pre podnikanie, osobnostný rozvoj a startupy v oblasti sociálneho podnikania. Chýbajú mu však skúsenosti z podnikateľského prostredia s čím mu má pomôcť Ronald z CrowdfundingHub. Spolu si určili rozsah spolupráce a vypracovali plán aktivít. Tie spočívajú najmä v rozvíjaní Dávidovho biznis plánu s ohľadom na využiteľnosť, funkčnosť, realizovateľnosť, efektívnosť a definovanie vízie projektu. Spolupráca je založená na Ronaldovom mentoringu a vedení a najmä bohatých skúsenostiach v získavaní finančných prostriedkov z alternatívnych zdrojov prostredníctvom crowdfundingu. 

„Ronald je optimistický človek, ktorý ma bohatú sieť kontaktov a široký prehľad vo sfére, v ktorej pôsobí - crowdfunding. Myslím si, že sa viem od neho naučiť, ako efektívne komunikovať so stakeholdermi, prispôsobiť sa trendom a potrebám trhu a hlavne sa stále pozerať na komplexnosť, “  hovorí Dávid.

O kvalitnej spolupráci svedčí aj podrobne rozpracovaný štvormesačný plán aktivít, ktorými Dávid prechádza. Ide napríklad o plánovanie, cielenie na trhy či segmenty, tvorba rozpočtu, marketingové aktivity, riadenie businessu a ľudí. Naučí sa stratégiám, ako byť sociálne orientovaný, súčasne so zreteľom na zisk. 

Reálne a prirodzené start-upové prostredie, ktoré CFH poskytuje, ponúka Dávidovi príležitosť otestovať svoj projekt a zbierať spätnú väzbu od potenciálnych investorov a zákazníkov rôznych národností, mentalít či preferencií. Okrem toho Dávid dodáva: „V priestoroch, v ktorých sa nachádza Crowdfunding Hub, sú organizácie so social podtónom, nie sú to typické neziskovky, ako ich poznáme, ale niečo obdobné. Ronald mi vie zabezpečiť stretnutie a komunikáciu s týmito organizáciami, čo mi môže poskytnúť cenné postrehy pri budovaní stratégie, business komunikácie a pod. “

Podstata Erasmu pre mladých podnikateľov však spočíva v obojstranne výhodnej spolupráci. Kým Ronald mentoruje Dávida a poskytuje mu svoje cenné know-how, Dávid sa spolupodieľa na Ronaldovom vzdelávacom projekte a na niektorých aktivitách v CrowdfundingHub. Pre Ronalda je tiež zaujímavé získať prehľad o crowdfundingovom a start-upovom prostredí v strednej a východnej Európe. „Budem sa snažiť priniesť odlišný spôsob nazerania na problémy, a tiež poskytnúť pomoc s bežnými prevádzkovými záležitosťami, ako sú sociálne média, marketing alebo správa webovej stránky, “ dopĺňa Dávid. 

Prihlás sa na Erasmus pre mladých podnikateľov aj ty! Výzva je opäť otvorená ----> http://bit.ly/2Bi2fZR