Martin Drahovský, Barbara Rusnaková
16.09.2016
4 min

Predstavujeme Košice Story Hotel // Story 005

Vypočujte si spoveď jednej z najvýznamnejších postáv európskej literatúry 20. storočia, mešťana a bytostného literáta. Izba odzrkadľuje stratený a čarovný svet, jeho detstvo, domov či lásku ku kaviarniam, do ktorých mu aj jeho priatelia adresovali listy.

Bankov, je mimoriadne miesto pre Košice. Pre vnímanie a pochopenie košickej meštiackej kultúry. Spája sa s mestským hotelom, ktorý prešiel mnohými fázami vývoja a rozmachu, až ku koncu 80-tych rokov minulého storočia, kedy zúfalo dožíval ako hostinec navštevovaný prapodivným osadenstvom. Jeho znovuzrodenie nastáva začiatkom 90-tych rokov, kedy sa tento, dovtedy mestský hotelík, dostáva do súkromných rúk a kedy sa súkromé osoby rozhodli prinavrátiť mu meštiansku slávu. 

Hotel sa stal prvým štvorhviezdičkovým hotelom v Košiciach s vlastnou krytou plavárňou a relax centrom. Svojou komornou atmosférou a lokalitou mimo rušného centra je najideálnejším miestom pre relax po intenzívnom dni či miestom rodinných podujatí neveľkých rozsahom, ale vyznačujúcich sa vysokou úrovňou a noblesou. Hotel Bankov je najstarším funkčným hotelom na Slovensku pôsobiacim na pôvodnom mieste.


bankov-banner5

Šándor Márai, košický rodák, bol dlhé obdobie nepoznaný autor, humanista. Jeho diela boli zakázané nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku. Svoj vzťah ku rodnému mestu, ku Košiciam, opisuje literárno idealisticky a miestno realisticky, ako máloktorý spisovateľ na svete. S láskou a potešujúco. Márai, patriaci do rodiny košických mešťanov patricijov trávil niekoľko rokov cez letné mesiace na Bankove v jednej z víl, ktorú si rodina prenajímala. Spomína to vo svojich dielach prepájajúcich lokálnu atmosféru a svetové udalosti s filozofiou a hierarchiou občianskych hodnôt.


bankov-banner4

Tieto spriaznené fakty výrazne prispeli už v predošlom období k spojeniu hotela Bankov a Máraiho a k vytvoreniu kútika – knižnice Máraiho kníh v kaviarni hotela Bankov. Martin Drahovský je architekt, profesor a odborník na urbanizmus. Takisto bol jedným z autorov rekonštrukcie hotela Bankov. Po takmer dvadsiatich rokoch sa sem vrátil a vytvoril izbu Story 005, ktorá bolo už iba logickým vyústením či doplnením v hoteli, ktorý sa systémovo venuje kultivovaniu meštianskeho prostredia Košíc. Martin Drahovský sa v nedávnej minulosti ako spoluautor podieľal aj na samotnej rekonštrukcii hotela, pričom presadzoval tvorbu v kontexte s prostredím, ktorá vychádza z miestnych tradícií a materiálov. 


Šándor Márai má viacero podôb, ale jeho hlavnou črtou je humanizmus a boj proti všetkým zlám. Márai ako bytostný literát a „kaviarenský“ typ, Márai ako autor množstva literárnych aj oslavných diel o Košiciach, Márai ako od mladých liet nútený svetobežník, vzhľadom na svoj nekompromisný postoj voči nespravodlivým príkazom. To všetko má pripomenúť izba, v ktorej môže návštevník prečítať Máraiho knihu, alebo sa nechať uniesť melódiami z Máraihio obdobia či sledovať na mape miesta Máraiho životnej púte. 


Spoznajte aj ďalšie príbehy Košice Story Hotela:

Story 001 venovaná košickému pouličnému umeniuStory 002 v štýle filmu noir venovaná príbehom mesta a jeho obyvateľov, ktorí majú blízky vzťah ku kinematografii. Story 003 venovaná príbehu medzivojnovej výtvarnej moderny, alebo tiež Story 004 odrážajúca lesk Košického zlatého pokladu.


Košice Story Hotel je projektom organizácie Creative Industry Košice n.o. Realizovaný bol s podporou mesta Košice a finančnou podporou Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj.
CIKE Koice Koice region turizmu