Mišo Hudák
27.08.2016
3 min

Predstavujeme Košice Story Hotel // Story 004

Košický zlatý poklad je najbohatší nález zlatých mincí na Slovensku. Jeho atmosféru môžete zachytiť v izbe 004 v hoteli Zlatý Dukát, z ktorej architekt Štefan Pacák vytvoril expozíciu pokladu, formou exkluzívneho trezoru.

Košický zlatý poklad je najbohatší nález zlatých mincí na Slovensku. Tvorí ho 2920 zlatých mincí, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Systematicky budovaná zbierka predstavuje bohatú históriu mesta, nielen v ekonomickom, ale aj kultúrnom zmysle slova.

Košice, ako jedno z najdôležitejších uhorských miest, boli v sedemnástom a osemnástom storočí na vrchole svojho historického významu. A od týchto čias, presnejšie od konca sedemnásteho storočia až do leta 1935, keď ho našli pri stavebných prácach, bol Košický zlatý poklad ukrytý v budove na Hlavnej ulici.

about_the_author
Nie v totožnej stavbe, ale tiež na Hlavnej ulici, je aj Zlatý Dukát - hotel, ktorý s témou Košického zlatého pokladu už dlhodobo pracuje. V posledných rokoch prešiel rekonštrukciou, ktorú viedol architekt Štefan Pacák a ten prijal aj úlohu autora konceptu izby Košice Story Hotel.

Jeho dokonalé poznanie prostredia mu dovoľovalo organicky nadviazať na predošlú prácu. Aktuálna expozícia pokladu má formu exkluzívneho trezoru. Jeho reflexie a svetelné efekty autor preniesol aj na steny interiéru izby. Výrazným detailom je ručne uzlíkovaný koberec v tvare jednej z medailí.

hdukat3_03

Hotel pozostáva zo štyroch prepojených budov, každej postavenej v inom historickom období. Variabilita stavieb a ich iný historický pôvod dávaju hotelu Zlatý Dukát možnosť ponúkať naozaj veľkorysé izby, z ktorých sú dve tretiny jedinečné. Koncept Košice Story Hotel len ďalej pracoval s rôznorodsťou priestorov.

Hoteliér, pán Šnír, mal požiadavku vylepšiť svetelné podmienky v izbe, v ostatných ohľadoch nechal architektovi a autorovi v jednej osobe voľnú ruku v rozvíjaní myšlienok, ktoré si spolu vybrali pred takmer desiatimi rokmi. Pán Šnír je aj zberateľom skla a v interiéroch hotela je expozícia jeho súkromného múzea.

Košický zlatý poklad má bohaté zastúpenie typov mincí a mincovní a široký teritoriálny záber. Verejnosti je prístupný v špeciálne upravenom trezore v historickej budove Východoslovenského múzea na Námestí maratónu mieru.

Jeden z najdôležitejších symbolov takmer osemstoročnej histórie mesta je nateraz najstarším príbehom v koncepte Košice Story Hotel. V prípade Košického zlatého pokladu ide o nebývalú zhodu témy, umelca, hotelu aj inštitúcie, ktorá rozpráva príbeh ďalej za dverami izby, v uliciach mesta.


Aj vy môžete ubytovať seba, alebo svoje návštevy v jedinečných izbách Košice Story Hotel. Pozrite si celú ponuku na www.kosicestoryhotel.sk.