Mišo Hudák
21.08.2016
4 min

Predstavujeme Košice Story Hotel // Story 003

Architekti Pavol Wohlfahrt a Rastislav Jurčík sa v Story 003 stali kurátormi najdecentnejšieho a najintímnejšieho výstavného priestoru. Spojením s Východoslovenskou galériou vám pripravili silný moment z ubytovania, kde ste jediný návštevník, kritik či milovník diela Zánik planéty od Antona Jasuscha.

Zo všetkých miestnych príbehov je história medzivojnovej výtvarnej moderny najmenej lokálna a najviac svetová. Geopolitické zmeny po prvej svetovej vojne zastihli Košice v pozícii exilového mesta pre množstvo ľudí, ktorí museli v postmonarchii hľadať nové miesta pre život. Dvadsiate a tridsiate roky 20. storočia sú zlatým vekom presahu kultúrneho a umeleckého kontextu mesta ďaleko mimo jeho hranice. Východoslovenské múzeum viedol v medzivojnovom období Jozef Polák, niekdajší dôstojník, ktorý sa nechal na okraj novovzniknutej Československej republiky preveliť na vlastnú žiadosť. 

Polák počas dvoch desaťročí do Košíc priviedol významných umelcov, pripravil a otvoril výstavy dovtedy odmietaného abstraktného umenia, vytvoril podmienky na založenie Krónovej školy - kurzov a výuky kreslenia vedených avantgardným umelcom Eugenom Krónom. Všetky tieto kroky viedli k vytvoreniu kultúrnej scény, ktorá reflektovala dobové tendencie Weimarského Bauhausu. Najzreteľnejšou postavou tohto európskeho obdobia Košíc je Anton Jasusch.

STORY OF THE ROOM


Pavol Wohlfahrt a Rastislav Jurčík sú v bežnom živote architekti. S konceptom, ktorý pripravili pre hotel Ambassador na Hlavnej ulici však pracovali ako kurátori v galérii. Veľmi osobnej galérii. Dielo Zánik planéty od Antona Jasuscha je prvým zo série veľkých formátov, na ktorých výtvarník začal pracovať po návrate zo zajatia, do ktorého sa dostal počas bojov v prvej svetovej vojne. 

Dielo dnes visí vo Východoslovenskej galérii, ale počas komunistického režimu bolo nešetrne a nedôstojne uskladnené za skriňami. Nový život a ďalší rozmer príbehu Zániku planéty vrátila reštaurátorka Mária Spoločníková a aj jej prácu dnes citujú Pavol a Rastislav vo svojom fragmentálnom geste, ktoré dominuje celej izbe. Podľa slov autorov konceptu izby, originál farby odráža, reprodukcia v hoteli Ambassador ich vyžaruje. A o ich intenzite hosť rozhoduje sám. Kompozícia izby je citáciou výstavných priestorov z vrcholných čias riaditeľa Východoslovenského múzea Jozefa Poláka a zároveň je osobnou galériou.

Predstaviteľ hotela Ambassador Richard Koščo vyzdvihuje rozmer príbehu, ktorým prezentovali návrh svojho konceptu Pavol Wohlfahrt a Rastislav Jurčík. Silné momenty života autora obrazu, obrazu samotného, ale aj kontextu výtvarnej scény dvadsiatych a tridsatych rokov v meste, dovolili realizovať nielen prvý návrh konceptu, ale majiteľov hotela inšpirovali k ďalším zmenám v interiéri, ktoré by mali pripomínať a oslavovať veľkolepé obdobie dejín mesta. 

Mladá riaditeľka Východoslovenskej galérie Dorota Kenderová vyzdvihuje sofistikovanú formu, ktorou je príbeh medzivojnovej výtvarnej moderny začlenený medzi ostatné príbehy celého kontextu Košice Story Hotel. Každá téma viac a viac dopĺňa ucelený pohľad na mesto. Pre inštitúciu, ktorú zastupuje, vidí význam v otváraní sa verejnosti vo viacerých formách a izba v hoteli Ambassador s veľkolepou reprodukciou diela Zánik planéty od Antona Jasuscha, najvýznamnejšieho predstaviteľa výtvarnej moderny, je jednou zo zmysluplných ciest. 

Či už autori konceptu, predstaviteľka veľkej inštitúcie, tak aj zástupca hotela, ktorý prešiel celým procesom premeny izby spolu s autormi, sú tridsiatnici profesionálne usadení v Košiciach. Pri realizácii príbehu medzivojnovej výtvarnej moderny sa podarilo spojiť nastupujúcu generáciu tvorivých ľudí v meste Košice. 


Aj vy môžete ubytovať svoje návštevy v izbách Košice Story Hotel. Navštívte stránku kosicestoryhotel.sk, kde si môžete vybrať z piatich unikátnych izieb. 


Košice Story Hotel je projektom organizácie Creative Industry Košice n.o. Realizovaný bol s podporou mesta Košice a finančnou podporou Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj.
CIKE Koice Koice region turizmu