Magdaléna Haľková
21.06.2016
3 min

Generation 2020: Začíname!

Vyhrňte si rukávy, otvorte mysle a pripravte sa na "Kick off". Už 24. a 25. júna sa stretneme vo všetkých piatich tímoch a budeme pracovať na tvorivých projektoch, ktoré sú v tomto roku asi najdôležitejšou súčasťou nášho stretávania sa v projekte Generation 2020.

V spomínaný piatok a sobotu pôjde najmä o to, aby sme sa spoznali, utužili sa v tímoch a ponorili sa do zaujímavých zadaní, s ktorými budeme pracovať do októbra.

Každý z piatich projektov so sebou prináša výzvy, ktoré si najprv zadefinujeme a rozoberieme na drobné. Pre lepšiu predstavu si predstavme zadávateľov:

- Karma recharger. Je aplikácia, ktorá získala Social Impact Award 2014. Zadaním prvého tímu bude znovunaštartovanie procesu, ktorý vráti Karmu do hry ako úspešný startup.

- Getrag. Veľká firma má veľa zamestnancov, veľa hláv a veľa nápadov. Druhým zadaním bude nájsť ideálny spôsob komunikácie medzi radovými zamestnancami a manažmentom firmy, aby sa dobré nápady nestrácali.

- Granarium. Je zaujímavý priestor v Jabloňove nad Turňou so stredovekou sýpkou, vínnou pivnicou, čerstvým vzduchom a dobrou náladou. Výzvou pre tretí tím bude vytvoriť marketingovú stratégiu pre podporu tamojšieho cestovného ruchu.

- Bašta. Kultúrno komunitné centrum pôsobiace v Bardejove chce spustiť celoročnú prevádzku v starej budove bašty. K tomu potrebujú stavebné úpravy a štvrtý tím má pomôcť s nastavením crowdfundingovej kampane.

- Barlička. Toto občianske združenie poskytuje sociálne a edukačné služby pre mladých ľudí s telesným postihnutím. A pretože takejto šľachetnej práce nikdy nie je málo, zadaním posledného tímu bude vytvorenie dobrovoľníckej komunity.

Kapacita je skoro naplnená, ale ak máte záujem sa zapojiť, tak napíšte našej Silvii na silvia.sokolova@cike.sk. Pre pohodlie si doneste vlastné počítače. A pripravte sa aj na to, že sa budete smiať, pretože počas oboch dní nám spoločnosť bude robiť Ďzumelec, vlastným menom Erik Sikora."Kick off meeting" je súčasťou projektu Generation 2020, ktorý realizuje Karpatská nadácia s partnermi Creative Industry Košice, n.o., Karpatská nadácia Ukrajina, Basen, Nórsko.
Projekt je financovaný z Nórskych grantov, Slovensko - Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou. Výška NFP: 297 088 EUR. Celkový rozpočet projektu: 330 097 EUR. www.norwaygrants.sk

NorwayGrants-JPG   o299_1644_b

Hlavný partner Karpatská nadácia

Logo centrovan

 Partneri projektu

Karpatská nadácia Ukrajina            CREATIVE INDUSTRY Košice, n. o.                       BASEN, Kirkenes
CF_logo_male_rgb                                  Druck                          basen  Logo-Sor Varanger