Zuzana Kotíková
31.05.2016
2 min

V hlavných úlohách predstavenia Christophera Reiserera budú veda a umenie

Christoph Reiserer počas rezidencie spolupracoval so študentmi z Katedry kybernetiky a umelej inteligencie TUKE . V Košiciach strávil tri mesiace cez K.A.I.R. a so študentmi hľadali prienik vedy a umenia. Rôzne spôsoby nazerania na túto tému spojili do predstavenia „turnaround“.

Predstavenie je plné protikladov, ktoré sú prepojené v jednom dobre fungujúcom systéme. Na jednej strane humanoidné roboty interagujú s publikom, reagujú na emócie návštevníkov. Na druhej strane, živí hudobníci reagujú na rytmus vytvorený počítačmi, ktoré s pomocou kamier kontrolujú zvuk „čítaním“ máp nakreslených na vinylových nahrávkach. Všetko sa mení s otáčaním máp na vinylových platniach, ktorých centrálnym bodom sú Košice.

Ľudia si často myslia, že súčasná veda pozná všetky odpovede. Ale aj ľudia, ktorí nie sú vedcami by mali rozmýšľať o svete vo väčšej mierke. Vedomosti súčasnej vedy sú obrovské, ale vieme si predstaviť, koľko je pred nami ešte ukrytého? Môžeme urobiť krok späť a nachvíľu sa pozerať na svet inak? Veľké vedecké objavy môžu spôsobiť zvrat vo vedeckom diskurze, ako sa to stalo mnohokrát v histórii a ako sa to stane znova. Pokúsme sa nebyť jediným centrom nášho sveta. Zem sa netočí okolo nás a vesmír sa netočí okolo zeme. Alebo?

Christoph Reiserer je skladateľ a multimediálny umelec z Mníchova. Pred tým, než sa stal hudobníkom, študoval muzikológiu a filozofiu v Mníchove a Berlíne. Jeho práca pozostáva zo skladieb pre hudobné divadlo (napr. Pesident Jekyll, 2012) rovnako ako performance vo verejnom priestore (flux2008 na rafte na rieke) a inštalácií (napr. tisch, 2005, vo verejnom priestore).

So svojou performance – inštaláciou Some Work (2010) začal stavať roboty, ktoré interagujú a vystupujú spolu s hudobníkmi. Touto prácou skúma náš vzťah medzi ľudskými bytosťami a strojmi a často vtipným spôsobom poukazuje na schopnosti a nedostatky na obidvoch stranách. Jeho prístroje ukazujú interagujúcim hudobníkom alebo návštevníkom veľa o ich spôsobe myslenia a vyrovnávajú sa so situáciami.

Počas rezidencie Christoph spolupracoval so študentmi z Katedry kybernetiky a umelej inteligencie Technickej univerzity v Košiciach. Rezidenčný pobyt bol podporený Goetheho inštitútom v Bratislave a organizáciou Creative Industry Košice a organizovaný v spolupráci s DIG Gallery.