Alexandra Jurikova
22.12.2014
2 min

Andrea Kalinová (SK)& Martin Zaiček (SK) - Abandoned (Re)creation

Andrea Kalinová (vizuálna umelkyňa) a Martin Zaiček (architect) spolupracujú od roku 2011 ako iniciatíva Opustená (re)kreácia. Ich práca sa zaoberá zanedbanou, opustenou alebo ohrozenou architektúrou 20. storočia (najmä rekreačnými objektami modernizmu ako napríklad kúpele, hotely, kúpaliská a podobne) a možnosťou ich zachovania pomocou umeleckých intervencií a alternatívnych foriem protestu. Snažia sa nájsť odpoveď na otázku, či je možné v tomto ohľade dosiahnuť nejakú zmenu pomocou umenia a umeleckého aktivizmu. Cieľom Opustenej (re)kreácie je vyvolať, vzkriesiť a aktivovať pozornosť a záujem ako miestnych obyvateľov tak aj návštevníkov ku “opustenej” architektúre pomocou umeleckých intervencií alebo projektov umiestnených priamo do mesta. Projekt používa jazyk súčasného umenia a tým sa snaží poukázať na alarmujúci stav miestnych monumentov modernej architektúry. A čo viac, snaží sa prispievať k jej zachovaniu pre ďalšie generácie, ale aj spojiť umenie s aktivizmom. Tento projekt začal na Slovensku v Trenčianskych Tepliciach, v kúpeľnom mestečku s mnohými dôkazmi opustených modernistických budov českých architektov: Bohuslav Fuchs a Jaromír Krejcar. Opustená (re)kreácia sa bude postupne rozširovať aj medzi ostatné kúpeľné mestá, aby sa urobil prieskum a mapovanie stavu a hodnoty existujúcich modernistických architektonických reliktov. www.abandonedrecreation.com www.andreakalinova.net Andrea a Martin prijali výzvu dvojmesačnej rezidencii (január a február 2015) v Tbilisi, Gruzínsko. Táto rezidencia sa uskutočňuje aj vďaka spolupráci s GeoAIR. O rezidenčných dobrodružstvách Andrey a Martina si môžete prečítať na našom blogu.
https://youtu.be/oYxS09cUKy4