Magdaléna Haľková
12.02.2016
3 min

Košice Artist in Residence získava v roku 2016 nový rozmer

Z KAIR - Košice Artist in Residence sa stalo v roku 2016 samostatné občianske združenie. Projekt bol významnou súčasťou aktivít Európskeho hlavného mesta kultúry a neskôr aj Creative Industry Košice.

Košice Artist in Residence vznikol v roku 2011 ako jeden z kľúčových projektov pre Košice - Európske hlavné mesto kultúry a naplnil tak jeden zo základných pilierov projektu Interface, a to umelecké mobility.

KAIR funguje na medzinárodnej úrovni. Každá rezidencia je buď o spolupráci so zahraničným umelcom či organizáciou v Košiciach, alebo o tvorbe slovenského umelca v zahraničí. Za päť rokov už pripravil cez 80 rezidencií a ako samostatné občianske združenie pôsobí od 1. februára 2016. 

„Vznik občianskeho združenia nie je rozhodnutie narýchlo, ale niektoré projekty EHMK majú potenciál sa osamostatniť a fungovať aj naďalej ako miestni kultúrni operátori,” hovorí Zuzana Kotíková, ktorá v KAIR pôsobí od roku 2013. V novovzniknutom občianskom združení s ňou bude na rezidenciách pracovať aj umelkyňa a galeristka Petra Housková.
 
Doteraz sa KAIR radil medzi projekty organizácie Creative Industry Košice. Tá vznikla premenovaním neziskovej organizácie Košice 2013 v septembri minulého roka a naďalej pracuje na projektoch vychádzajúcich z Európskeho hlavného mesta kultúry. Ide predovšetkým o vzdelávanie, rozvíjanie ľudského kapitálu, vytváranie podmienok a profesionalizáciu talentovaných ľudí v meste a zvyšovanie profilu mesta Košice na lokálnej, národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. 
 
„KAIR sa osamostatnil podobne ako festival Biela noc, ktorý bol tiež jedným z kľúčových projektov EHMK. To preto, aby dokázal naplno využiť svoj potenciál. Pre nás ako organizáciu, ale aj pre mesto Košice je dôležité podporovať a vytvárať sieť nezávislých kultúrnych operátorov,” hovorí Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice.
 
„Projekt už nie je v inkubačnej fáze, kedy sa nastavuje štruktúra, ciele alebo partneri. Za päť rokov sa nám podarilo vytvoriť pestrú a stabilnú sieť partnerov v krajinách Európskej únie, ale aj z Ukrajiny, Gruzínska či Japonska,” dopĺňa Zuzana Kotíková.
 
Najbližšie projekty KAIR budú zamerané na prienik umenia a vedy (tzv. art and science) a tiež nové médiá. Združenie chce postupne rozvíjať spoluprácu aj s lokálnymi partnermi ako je Technická univerzita v Košiciach alebo DIG Gallery, s ktorými pripravuje aj najbližšie rezidencie.
 
Plány združenia zapadajú do ambície Košíc stať sa súčasťou siete UNESCO Creative City of Media Arts: „Creative Industry Košice bude s KAIR o.z. naďalej úzko spolupracovať. Plánované rezidencie, ktoré spájajú vedu a umenie sú pre nás dôležitým rozvojovým prvkom jednak pre UNESCO kandidatúru, ale hlavne ako spôsob zapojenia vedeckých a vzdelávacích inštitúcií do ďalších projektov,“ dopĺňa Hladký. 

Prvá rezidencia Art and Science sa uskutoční v marci v spolupráci s Katedrou kybernetiky a umelej inteligencie Technickej univerzity v Košiciach. So študentmi bude na vytvorení diela niekoľko mesiacov spolupracovať nemecký skladateľ Christoph Reiserer.