Mišo Hudák
05.03.2016
4 min

Myslieť mesto

Nejde o nedbanlivosť pri písaní, ani chybu v tlačiarni. Myslet město sa volá kniha Lucie Stejskalovej, abstraktnejší názov dopĺňa konkrétnejší podtitul Současné městské strategie. Autorka vyskladala príbehy dvojíc svetových metropol a miest podľa konkrétnych kľúčov a našla v nich návody a inšpirácie aplikovateľné na rozvoj akéhokoľvek mesta.

"Na začiatku 21. storočia môžeme s trochou nadhľadu povedať, že o plánovaní miest nevieme takmer nič. Manifesty, ktoré si v predchádzajúcom storočí robili nárok na výklad sveta neplatia, istoty sa vytratili."

Regenerácia miest prostredníctvom kultúry je štandardným termínom už vyše desaťročie. Do nášho stredoeurópskeho priestoru preniká s menším oneskorením, ale prichádza, a to je dobre. Kultúra však neznamená len množinu rôznych umeleckých foriem, jej rozsah je omnoho širší a mestá v knihe Myslet město dokazujú, že je potrebné vnímať ju v omnoho komplexnejšom rozsahu.

Vývoj desiatich miest v dvadsiatom storočí sleduje Lucie Stejskalová z viacerých rovín. Dvojice miest vypĺňajú témy Riadenie, Organizácia, Mierka, Forma a Čas. Brazílsku Curitibu a dánsku Kodaň spája spoločenský záujem, ktorý stojí nad dĺžkou volebných období a nad dramatickými zmenami sprevádzajúcimi výmenu politických garnitúr. Moderné mestá pracujú s dlhodobými víziami v horizonte dvadsiatich, tridsiatich či päťdesiatich rokov a miestna politická scéna udržuje kontinuitu, aj keď preberá moc od najväčšieho protivníka. Francúzsky Paríž a nigérijský Lagos naopak rozdeľuje riadený prístup k urbanizmu proti voľnému až anarchistickému stavaniu mestskej štruktúry.

"Lagos je názorným príkladom, že aj činnosti, ktoré zdanlivo vyžadujú presnú organizáciu a zázemie môžu veľmi úspešne fungovať aj inak. Pokiaľ porovnávame spontánne aktivity občanov s projektami obdobného rozsahu, ktoré sa snažia realizovať vládne úrady, vnímame projekty vlády ako neefektívne." 

Príklady vhodné pre Košice sú mestá Zürich, Bilbao a spomínaná Kodaň. Veľkosťou, populáciou aj európskym kontextom sú v príbuzných kategóriách. Španielske Bilbao tvorí kapitolu spolu s Barcelonou o lokálnych a celomestských zásahoch, obe mestá prešli v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch dramatickými ekonomickými a sociálnymi zmenami. Výzvy a originálne riešenia rozvoja týchto miest, ich obyvateľov a spoločnej budúcnosti sú už dnes učebnicovými textami pozitívnych dôsledkov regenerácie miest prostredníctvom kultúry. Barcelona sa dostala naspäť na mapu Európy letnými olympijskými hrami v roku 1992 a Bilbao otvorením Guggenheimovho múzea na konci storočia. Obom veľkolepým projektom však predchádzala dekáda ekonomických, sociálnych, správnych, fyzických aj nefyzických príprav a reforiem na úrovni mesta. Bilbao je dnes prekvitajúcim moderným miestom pre život, a pritom ešte pred tridsiatimi rokmi bolo oceliarenským mestom.

Šesť európskych miest (Barcelona, Bilbao, Kodaň, Londýn, Paríž, Zurich) dopĺňajú mestské stratégie z brazílskej Curitiby a Sao Paula, nigeríjského Lagosu a iránskeho Teheránu. Mestá mimo starého kontinentu (s výnimkou Curitiby) spája obrovský rast populácie v priebehu niekoľkých desaťročí dvadsiateho storočia a vysporiadanie sa s priestorovými problémemi, ktoré si v Európe nedokážeme predstaviť.

"V rámci plánu bolo navrhnuté, že Teherán (majúci v tej dobe tri milióny obavateľov) bude každých päť rokov rozširovať svoje hranice, a to až do roku 1991, kedy dosiahne optimálneho počtu 5.5 miliónu obyvateľov. Rozhodnutie obmedziť počet obyvateľov sa zakladalo na štúdiách, ktoré naznačovali, že by počet obyvateľov mohol už v roku 1991 dosiahnuť 12-16 miliónov." 

Zjednodušene povedané, európske mestá s organickým rastom, alebo premenlivým počtom obyvateľov, existujú dlhodobo v približne rovnakých hraniciach a majú čas aj priestor zvládať zmeny vo svojom rozvoji. Metroply krajín, ktoré svoj ekonomciký vrchol majú stále pred sebou, alebo v poslednom polstoročí začali spracovávať a kapitalizovať obrovské zásoby nerastných surovín, musia stáročný vývoj európskych miest vtesnať do niekoľkých málo dekád.


foto: Teherán z wikipedia.com