Alexandra Jurikova
28.10.2014
0 min

Poďme spolu urobiť animovaný film!

... pomôže nám to, čo máte doma. Umeleckej rezidencie sa v spolupráci s občianskym združením Cinefil zúčastňuje aj filmárka Kaoru Furuko. Pracuje na stop-motion animácii, ktorá bude zobrazovať tradičné slovenské rozprávky zozbierané v Košiciach. Pri svojej práci využíva tradičné lokálne materiály, textúry, látky či veci, s ktorými potom pracuje pri vytváraní animácie. Preto by sme veľmi radi zapojili do tohto projektu aj vás. Ak máte doma niečo také „od mamy“ (no nemusí byť len zdedené) – výšivky, háčkované veci, čipky, kusy krojov, čokoľvek, čo vám stojí niekde v pivnici, nevyužívate to, no nechcete to ani vyhodiť. Podarujte nám ich a Kaoru ich hodnotu zveční vo videu. Kaoru by rada urobila fotodokumentáciu darovaných vecí spolu s darcom. Všetci tí, ktorí sa zúčastnia a prispejú k projektu, potom objavia svoje meno v záverečných titulkách filmu. Samozrejme, na vyžiadanie môžete ostať aj v anonymite. Ak čosi také doma máte, neváhajte nás kontaktovať na barbora.spisakova@kosice2013.sk alebo kwaoru@me.com Ďakujeme!