Alexandra Juríková
11.12.2015
2 min

A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru // Escalator

Bratislavská A4ka je kultové nezávislé nekomerčné multifunkčné centrum súčasnej kultúry. Vznikla ako iniciatíva zdola – snaha viacerých kultúrnych organizácií o vytvorenie centra pre artistické prejavy, a to najmä v oblasti javiskového umenia a nových médií.

A4 – priestor pre súčasnú kultúru funguje viac ako 10 rokov a dostal sa do štádia, kedy musí reagovať na zmeny, vývoj umeleckej scény, narastajúcu konkurenciu a na meniaci sa vkus publika.

Hlavným poslaním neziskovej organizácie A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru je obsahovo naplniť takmer rovnomenný A4 – priestor súčasnej kultúry. Počas posledných jedenástich rokov do jej života vstúpilo a vystúpilo z neho mnoho ľudí (zamestnancov, dobrovoľníkov, podporovateľov,...), no najzásadnejšia zmena prebehla v roku 2014, keď sa stala súčasťou viacerých projektov. Tím sa radikálne zväčšil a bolo potrebné pripraviť nové dlhodobé plány a vízie. Na Escalator nastúpili Slavo Krekovič, Beáta Seberiniová a Júlia Šimková (neskôr ju vystriedala Lenka Rišková), s cieľom zjednotiť tím, zefektívniť prácu, zvýšiť vizibilitu a informovanosť o svojich podujatiach.

Silnou stránkou A4ky je kvalitná dramaturgia, pretože asociáciu, ktorá centrum riadi založili 4 profesionálne organizácie: Atrakt Art, Asociácia súčasného tanca, Burundi Datalab Studio Displej Press a Združenie Pre súčasnú operu. A4 je domovskou scénou autorskej divadelnej skupiny SkRAT, no hosťujú tu aj iné súbory. Pravidelne vymedzujú priestor (fyzický aj programový) pre súčasný tanec, hudobnú produkciu, či filmové premietanie.

Pri zostavovaní programu im nejde iba o komerčné zárobkové podujatia. Podporujú kreatívne projekty, rezidencie, experimentálne produkcie, miešanie žánrov a vytváranie programu aj pre menšinové publikum či fajnšmekrov. Priemerne vyprodukuje tím ôsmich ľudí až 160 podujatí ročne a hosťujú ďalších 140. Venujú sa vzdelávaniu verejnosti a vychovávaniu novej generácie, ale aj špecializovaným školeniam pre umelcov. Podporujú využívanie nových technológií a netradičných umeleckých prístupov.

Počas Escalatora 2015 sa v A4ke zamerali najmä na rozvoj ľudských zdrojov. Presné definície a určenie kompetencií pomohlo malému tímu lepšie sa zamerať na plnenie úloh, vytvorili nové pozície a prijali nových zamestnancov.