Alexandra Juríková
07.12.2015
2 min

O dávku umenia pre Topoľčany sa stará Nástupište 1-12 // Escalator

Kvalitné umenie vo verejnom priestore v Topoľčanoch nájdete v podchode. 
Organizácia s názvom Nástupište 1-12 napĺňa podchod pod autobusovou 
stanicou medzinárodným umením a kultúrou už od roku 2011. Vedúce 
osobnosti projetku Zuzana Godálová a Julo Krištof sa nestotožnili s 
myšlienkou, že v malých mestách kultúru netreba a pre obyvateľov denne 
prechádzajúcich týmto miestom prinášajú načakané zážitky.

Obaja žili a žijú v zahraničí. Ako aktívna vizuálna umelkyňa a kultúrny manažér pracujú na rôznych vlastných projektoch, no Nástupište 1-12 je spoločným prienikom dobrých nápadov. Tento, na slovenské pomery 
komorný, multimediálny priestor sa na nič nehrá. Úspešne ho dokážu
využiť na vzdelávanie, stretávanie, koncerty, výstavy, premietania,
propagáciu miestnych a zahraničných umelcov, či otváranie dialógov. A to 
priamo na mieste, cez ktoré každý deň prúdia ľudia.

Jedným z pilotných a najväčších projektov Nástupišťa 1-12 je „Regular Line“, ktorý spája slovenských a neslovenských umelcov pri tvorbe
spoločných interdisciplinárnych projektov. Spolu s partnermi z Veľkej Británie, Rakúska, Nórska, Dánska, Nemecka, Poľska a USA spájajú umelcov do skupín, ktoré spoločne cestujú a vo svojej tvorbe reagujú na nové prostredie.


Na Escalator prišli primárne networkovať. Vďaka tomu, že Zuzana 
študovala v Británii a Julo žije v rakúskom Linzi, projektu Nástupište 
1-12 nechýba medzinárodné renomé. Escalator im priniesol cenné 
partnerstvá na národnej a lokálnej úrovni a novým členom rozrastajúceho sa tímu aj cenné znalosti z oblasti kultúrneho manažmentu. Rozhodli sa pracovať aj s fenoménom dobrovoľníctva a snažia sa motivovať viac Topoľčancov aby sa
priamo podieľali na tvorbe programu a všetkého, čo sa okolo nich deje.