Magdaléna Haľková
02.12.2015
4 min

Mladí a kreatívni: Robme veci inak! bola úvodnou konferenciou projektu Generation 2020.

Cieľom konferencie bolo vyzdvihnúť úlohu kreativity v praktickom živote a ilustrovať ako pomáha rozvíjať mesto či región. Hovoriť o motivovaní mladých ľudí, aby využívali svoj tvorivý potenciál v bežnom živote aj v práci, inšpirovať ich dobrými príkladmi zo zahraničia.

Zo zahraničných rečníkov vystúpili Harald Sørensen a Theresa Holand, ktorí zastúpili nórskeho partnera projektu Generation 2020 Barents Youth Council (BRYC). Ich príspevky boli o tom, ako BRYC pomáha v podobnom projekte medzi Nórskom a Ruskom a uviedli príklady z tejto cezhraničnej spolupráce. Zahraničným hosťom bol aj Sandy Fitzgerald, zakladateľ City Art’s Centre v Dubline, ktorý hovoril o úlohe tvorivosti v praktickom živote. 
 
Lokálne kreatívne prostredie zastúpili Braňo Frk s príspevkom o online aplikáciách a nástrojoch pre prácu s mládežou a Mišo Hudák, ktorý hovoril o svojej skúsenosti z rezidencie na Letisku Košice. 
 
Vystúpil aj Stanislav Mucha z NESS KDC s príspevkom o firemnej filantropii a projekty Creative Industry Košice predstavil Marián Matusák a Michal Hladký. Konferenciu otvárala Laura Dittel riaditeľka Karpatskej nadácie a Soňa Sulíková, expertná poradkyňa pre EEA granty a Nórske fondy z Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku.


Na Generation2020 sa môžete prihlásiť do 17. februára. Kliknite sem, pre viac info.

O PROJEKTE GENERATION 2020:
V septembri 2015 sme spolu s partnermi odštartovali realizáciu veľkého cezhraničného projektu Generation 2020. Projekt je financovaný z Nórskych fondov a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK08.

Sme presvedčení, že kreativita má svoje miesto vo všetkých oblastiach života a nielen v kultúre. Tvorivosť v každodennom živote pomáha ľuďom nazerať na veci inými očami a otvoriť sa novým príležitostiam a spolupráci.

Cieľom projektu je mobilizovať a osobnostne rozvíjať mladých ľudí podporou ich vlastných dobrovoľníckych kreatívnych projektov. Projekt zároveň posilní zapájanie sa mládeže do miestneho a regionálneho rozvoja a cezhraničnú mládežnícku spoluprácu.

Generácia 2020 pomôže vytvoriť inovatívnu platformu mladých ľudí so záujmom o veci verejné, o rozhodovacie procesy a o ich vlastný rozvoj. Táto sieť bude vytvorená aj na základe prenosu skúseností nórskeho partnera projektu Barents Youth Council.

Cieľovou skupinou sú mladí ľudia zo zakarpatskej Ukrajiny a z východného Slovenska - študenti stredných a vysokých škôl alebo nezamestnaní vo veku 15 - 30 rokov. Vedľajšou cieľovou skupinou sú dospelí účastníci projektu- učitelia, umelci a profesionáli z kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť cezhraničnú skupinu mladých aktivistov - Karpatskú regionálnu mládežnícku radu, ktorá bude nositeľom vízie projektu v budúcnosti. Karpatská nadácia bude aj po ukončení projektu radu podporovať a pracovať na zapájaní miestnych a regionálnych inštitúcií do práce s mládežou.

Medzi aktivity projektu patria aj:

• Kreatívne dni v Košiciach a v Užhorode s cieľom identifikovať miestne a regionálne potreby, ktoré je možné riešiť len v spolupráci s miestnymi alebo regionálnymi inštitúciami. Sú to sieťovacie podujatia zamerané na vytváranie kontaktov a partnerstiev. Výsledkom Kreatívnych dní budú Kreatívne zadania mladých účastníkov projektu, ktorí sa ich prostredníctvom rozhodnú riešiť reálne problémy miestnej samosprávy, školy, verejnej inštitúcie a pod.
• Vzdelávacie aktivity a tréningy mäkkých zručností pre mladých ľudí ako podpora profesionálov pri riešení zvolených kreatívnych projektov.
• Rezidenčné slovensko– ukrajinské stáže pre umelcov.


Projekt je financovaný z Nórskych grantov, Slovensko - Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou www.norwaygrant.sk


Výška NFP: 297 088 EUR
Celkový rozpočet projektu: 330 097 EUR


                     www.norwaygrants.sk

NorwayGrants-JPG   o299_1644_b

Hlavný partner Karpatská nadácia

Logo centrovan

 Partneri projektu

Karpatská nadácia Ukrajina            CREATIVE INDUSTRY Košice, n. o.                       BASEN, Kirkenes
CF_logo_male_rgb                                  Druck                          basen  Logo-Sor Varanger