Alexandra Jurikova
18.11.2015
2 min

Nenechajme absurditu aby zničila humanitu - festival Matrioshka // Escalator

Mirka Rybárová a Slavo Stankovič sa narodili za socializmu. Drvivú väčšinu svojho života síce prežili v demokracii, ale na časy neslobody odmietajú zabudnúť. V kultúre pracujú spolu aj osve už viac ako sedem rokov a ich spoločný festival Matrioshka pripomína dôležitosť humanity v boji proti absurdite.

Festival Matrioshka je „dieťaťom“ programu Escalator. Narodil sa v roku 2014 novovzniknutému občianskemu združeniu Azimut. Mirka a Slavo sa rozhodli spojiť svoje sily v obrane princípov demokracie a slobody nežnou a nenásilnou cestou. Festival s podtitulom Do not let absurdity destroy humanity (Nedovoľte absurdite, aby zničila humanitu) je multižánrové týždenné podujatie s cieľom priblížiť a reflektovať absurdnosť, zločinnosť a reálie totalitného režimu v Československu v rokoch 1948-1989. 

Primárnym divákom Matrioshky je mladý človek, ktorý časy Tuzexu a jedinej politickej strany nemal šancu zažiť na vlastnej koži. Prvý ročník odštartovali manifestačným pochodom košickou hlavnou ulicou a počas nasledujúcich dní priniesli výstavu socialistických plagátov, diskusie, premietanie filmu o disidentovi a 17. november bol venovaný autorskej divadelnej hre. Pilotný rok 2014 bohato naplnil Mirkine a Slavove očakávania a správne vycítili, že Matrioshka nemusí byť v budúcnosti iba niekoľkodňovým festivalom.

V roku 2015 si na Escalatore stanovili úplne iné ciele ako vlani. V prvom rade chcú v rámci združenia Azimut produkovať celoročný program s matrioshkovskou tematikou. Na základe kvalitných partnerstiev s rovnako naladenými organizáciami a jednotlivcami chcú vybudovať Matrioshke renomé kvalitného, atraktívneho a inteligentného festivalu. V tomto roku získali nových partnerov, vyvíjajú pridružené produkty (Authentic – prehliadka tých správnych miest v Košiciach na legendárnej Škode 120), projekt 1989: The Year of Resistance (výsledkom bude spoločenská stolová hra na tému udalostí reflektujúcich rok 1989 v Európe a pád železnej opony) a pracujú na zlepšení dramaturgie. Aj napriek tomu, že Slavo je dvojjediná osoba, stále by uvítali nového kolegu. Potrebujú si správne nastaviť strategický plán a využívanie rozpočtu. Mienia sa zamerať na získanie mladšieho publika, aby festival nebol o nostalgii a minulosti, ale aby ovplyvnil súčasnosť a budúcnosť.