Alexandra Jurikova
26.10.2015
2 min

Zastávka bude novým centrom pre kultúrne a kreatívne aktivity v Martine // Escalator

Projekt Zastávka je iniciatíva mladých ľudí z oblastí umenia, dizajnu a krajinnej architektúry. Pochádzajú z Martina a chcú tam aj ostať. Štartovacou pozíciou na vytvorenie projektu bola nespokojnosť so stavom súčasnej kultúry v meste. Prenajali si budovu starej železničnej stanice v Priekope a plánujú ju premeniť na centrum pre kultúrne a kreatívne aktivity.

Aj napriek tomu, že budova o rozlohe približne 140 m2 je v celkom dobrom stave, k ich cieľu vedie dlhšia cesta. Jedna časť práce ich viacdisciplinárneho centra bude orientovaná na kultúrny program a komunitné aktivity. Druhou má byť ateliér zameraný na grafický dizajn, self-publishing a ich variácie. Podstatnou časťou Zastávky bude však aj mapovanie mestského prostredia a jeho zaujímavostí.

Z histórie a súčasnosti mesta Martin vyplýva hlboké prepojenie na Maticu Slovenskú a Národný cintorín. Peter Trmos a Katarína Jančovičová, ktorí projekt Zastávka reprezentujú na Escalatore, však nie sú stotožnení s pohľadom na rozvoj kultúry v meste a s možnosťami na kreatívnu a kultúrnu realizáciu v ňom. K vytvoreniu nového centra chcú využiť svoje skúsenosti s prácou na vlastných projektoch, ako aj s dobrovoľníckou prácou (napr. pre Novú synagógu v Žiline, reSITE v Prahe a pod.). Chcú prepájať umeleckú komunitu, mladých architektov, dizajnérov a kultúrnych aktivistov s miestnymi komunitami a ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie a dianie v regióne.

Ich hlavnou misiou na Escalatore je nájsť a vytvoriť funkčný priestor, určený na rôzne aktivity a komunitné projekty. K tomu potrebujú vytvoriť kvalitnú štruktúru, rozpočet, niekoľkoročný plán a dobre vystavanú komunikačnú líniu. Za Zastávkou v Martine stoja Peter Trmos, Katarína a Zuzana Jančovičová, Zuzana Palenčíková a Matúš Turanec.