Magdaléna Haľková
21.10.2015
2 min

Predstavujeme lektorov programu Escalator: Paul Bogen

Paul má za sebou vyše 30 rokov skúseností v oblasti manažmentu kultúry a niekoľko úspešných projektov s rozpočtom v miliónoch eur. Spolu so Sandym Fitzgeraldom je jedným z hlavných mentorov nášho projektu Escalator. Účastníkom radí v oblasti financií, budovania publika, strategických rozhodnutí a tvorby biznis plánov.

Od roku 2001 pracoval ako konzultant, projektový manažér, výskumník, fundraiser, spisovateľ a tréner. Neskôr so Sandym Fitzgeraldom založili agentúru Olivearte Culture, ktorá už spolupracovala s Trans Europe Halles (európska sieť kultúrnych centier) či European Culture foundation - LabforCulture, ale aj slovenskou Stanicou - Žilina Zárečie . Paul sa v súčasnosti podieľa na rozličných projektov po celej Európe.

Medzi jeho klientov patria napríklad univerzita Cambridge, kultúrny program Európskej Komisie, Rada umení Anglicka, Ázijsko-európsky fond, Amsterdam and Trans Europe Halles, Švédske královstvo, a ďalšie.

V rokoch 2011 - 2014 pracoval ako projektový manažér pre Engine Room Europe, s rozpočtom vyše dvoch miliónov eur. Projekt sa zameriaval na podporu nezávislej kultúry v Európe a umelecký biznis, kde išlo hlavne o budovanie kapacít. Od roku 1989 do 2006 pôsobil ako umelecký a výkonný riaditeľ iniciatívy mládeže v Cambridge. 

Bola to prvá mládežnícka iniciatíva v oblasti kultúry v Británii, ktorá sa venovala hudbe, divadlu, mediálnym umeniam. Až 80% tejto iniciatívy bolo financovaných z vlastných peňazí. Mala rozpočet 4 milióny eur a zamestnávala 150 ľudí. Počas 17 rokov existencie iniciatívy Paul vytvoril organizáciu a zosobnil jej víziu, ktorá vyústila do medzinárodne uznávanej umeleckej organizácie. Úspešne zrealizoval 10 miliónový projekt, ktorý zahŕňal aj výstavbu koncertnej haly v Cambridge, prvej po 70tich rokoch.

Vo svojích začiatkoch Paul manažoval tri divadelné spoločnosti, Londýnske divadlo, bol divadelným producentom a riaditeľom, DJom, hercom a stand-up komikom. Istý čas žil a pôsobil v Izraeli a Poľsku. Paul bol 8 rokov prezidentom Trans Europe Halles, je členom rady divadla Hoipolloi a členom Royal Society of Arts.

Paul sa podieľa na tvorbe master plánu a stratégií kultúrneho priemyslu v Košiciach od roku 2011.