Mišo Hudák
11.10.2015
8 min

Made in Sheffield

Oceliarenska história a pozícia veľkej metropoly v závetrí hlavného mesta sú základnými spoločnými menovateľmi Sheffieldu a Košíc.

Sheffield je mesto s neuveriteľným priemyselným dedičstvom. Pre mnoho ľudí po celom svete je Sheffield synonymom ocele. Na začiatku dvadsiateho storočia sa väčšina obyvateľov mesta podieľala na výrobe ocele, ďalšie tisícky ľudí sa zapojili do výroby v dôsledkoch druhej svetovej vojny, Sheffield v povojnovom období zaujal rozhodujúce postavenie v Európe v zásobovaní ocele. Oceľ je tiež súčasťou histórie vyrábania a produkcie tovarov a vecí. Termín Made in Sheffield vo svete stále rezonuje. 

Sheffield sa stal synonymom aj pre príbory. V päťhviezdičkových hoteloch v mnohých mestách po celom svete sa používajú vidličky s menom nášho mesta. Samozrejme, v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch sa situácia náhle zmenila a Sheffield vstúpil do postindustriálneho veku. Sledovali sme uzavretie mnohých veľkých oceliarní a uhoľných baní. Sheffield strávil posledných dvadsať, tridsať rokov prerodom a hľadaním novej identity. Ale bez toho, aby sme sa zbavili atribútov, ktoré robia naše mesto výnimočným. Značka Made in Sheffield môže byť použitá aj na iné výrobky mimo konvenčnej výroby ocele," hovorí Brendan Moffett.  

Moffett je riaditeľ spoločnosti Marketing Sheffield, mestskej organizácie založenej pre podporu ekonomického rozvoja Sheffieldu. Spoločnosť v roku 2007 vytvorila dvadsaťročnú ekonomickú stratégiu - ekonomický masterplan pre Sheffield. Spolu s ďalšími mestskými spoločnosťami ako Business Sheffield, Creative Sheffield alebo Visit Sheffield mesto adresne pracuje na ďalších nástrojoch pre podporu rozvoja mesta, so špeciálnym zreteľom na využitie kreatívneho priemyslu.

Projekt Creative Sheffield sa zaoberá dvoma hlavnými témami. Hľadá investície a láka spoločnosti a obchodné príležitosti, ktoré by mohli z prostredia mimo Sheffieldu prísť do mesta a podporuje podnikanie a podnikateľov v rámci mesta, hľadanie nových trhov a spoluprácu s univerzitami.

Veľké anglické mestá ako Sheffield, Birmingham alebo Bristol začínajú konkurovať silnému Londýnu. Dobré dopravné spojenie na hlavné mesto, zrovnateľné pracovné a kariérne príležitosti, kombinované s vyššou kvalitou mestského života lákajú domov ľudí ako je Brendan Moffet, sheffieldského rodáka, ktorý po rokoch profesionálneho života strávených v Londýne, našiel adekvátnu výzvu v rodnom meste. Nadšenie, s ktorým predstavuje meniace sa mesto, je ďalším benefitom navyše: „V osemdesiatych a na začiatku deväťdesiatych rokov, v tomto období postindustriálneho zrútenia, severoanglické mesta hľadali nové riešenia a nápady. Sheffield začal investovať do infraštruktúry, snažil sa vytvoriť príležitosti pre nové odvetvia. Mnoho budov v centre bolo prenajatých za nízke, alebo žiadne nájomné, usídlili sa v nich hudobné štúdiá a tvorivé laboratóriá. 

Na začiatku bolo množstvo z týchto odvetví odsudzovaných, pretože neboli vnímané ako skutočné výrobné podniky, ktoré vyrábajú svoje výrobky tvrdou a ťažkou prácou, ako v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch v oceliarniach a baniach. To, čo sa v priebehu času stalo, by som nazval slow burn efektom. Vďaka vytvoreným podmienkam začali tvorivé odvetvia prekvitať. Pomaly sa začali premienať na ekonomických prispievateľov a nedávne štúdie našej ekonomickej stratégie ukazujú, že pätnásť až dvadsať percent našej ekonomiky tvorí to, čo nazývame kreatívnymi a digitálnymi odvetviami."

MADE FESTIVAL

Podporu podnikania pre rozvoj lokálnych podnikov Brendan Moffett rozdeľuje do troch základných oblastí. Základným zámerom je podpora podnikateľskej kultúry, ktorá prevažne mladým ľuďom vytvára možnosti v podobe akcií, kliník, seminárov alebo zdieľania kontaktov, aby začali s vlastným podnikaním. Podpora zavedených malých a stredných podnikov, ktoré majú vysoký rastový potenciál a môžu sa stať kľúčovými hráčmi v kreatívnych a digitálnych odvetviach má podobu pomoci získania financovania, kontaktovania s business angels a investormi rizikového kapitálu a personalizovaného odborného poradenstva.

Tretia oblasť podpory súvisí s nárastom univerzitného a akademického prostredia, ktoré v Sheffielde kontinuálne rastie.

"V Sheffielde je v tomto okamihu 65 000 mladých vysokoškolákov, je to približne pätnásť percent populácie. Historicky bol pre nás problém udržanie talentov. To, čo chceme urobiť, je udržať najlepšie talenty na území mesta tak, aby mohli v budúcnosti pomôcť riadiť naše podnikanie vpred. V súčasnej dobe sa pracuje na vytvorení iniciatívy s názvom Rise, v ktorej sa snažíme spojiť talentovaných absolventov s malými a strednými podnikmi. Absolventi majú možnosť pracovať v niektorých veľkých obchodných spoločnostiach, ale vždy hovorím, že v regióne sú niektoré fantastické malé a stredné podniky, v ktorých by mohli pracovať, a v ktorých by sa mohli naučiť oveľa viac a veľmi rýchlo. Našim malým a stredným podnikateľom sa snažíme povedať: Pozrite sa na tento talent, ktorý je k dispozícii v meste. Môže pre vás byť injekciou, inováciou, ktorá prinesie kreativitu do vášho podnikania a môže ho preniesť na vyššiu úroveň." (B.M.)

Najzreteľnejším a najpopulárnejším nástrojom pre podporu podnikania je v Sheffielde festival Made. Je to reakcia na znižovanie vládnej finančnej podpory pre podnikanie, niektoré z tradičných podporných programov pre podniky zmizli úplne. Mesto Sheffield sa preto rozhodlo vytvoriť vlastnú iniciatívu. V posledných piatich rokoch rástla veľmi rýchlo a jej cieľom je vytvoriť dlhodobé udržateľné podmienky podnikateľskej kultúry a zvýšiť snahu mladých ľudí otvárať si vlastné firmy a podniky.

HUDBA

Veľké industriálne mestá nespája len technická architektúra, globálny obchod alebo veľké priemyselné výrobky. Mestské konglomeráty ako Detroit alebo Manchester nie sú len pionermi masovej výroby, ale aj hudobného priemyslu. Nové žánre a smery tanečnej a elektronickej hudby, hudobné kluby (Hacienda v Manchestri) a vydavateľstvá (Motown v Detroite), definovali obrovské výseky populárnej kultúry v druhej polovici dvadsiateho storočia.

"Jeden zaujímavý príklad kreatívneho priemyslu, ktorý sa objavil v Sheffielde v priebehu posledných dvadsiatich rokov, je hudobný priemysel. Je to zaujímavý príklad, pretože mnoho ľudí, ktorí boli v tejto oblasti vedúcimi postavami, boli v podstate ľudia bez možností, keď v meste nastal úpadok oceliarenskeho a uhoľného priemyslu. Už začiatkom osemdesiatych rokov mesto postavilo a zariadilo nahrávacie štúdio s názvom Red Tape Studios, ktoré bol v tej dobe veľmi inovatívne. V podstate umožnilo ľuďom, aby ho používali takmer bez platenia. Zmizli všetky prekážky z hľadiska tvorivosti a výroby.

Ľudia ako Jarvis Cocker, spevák Pulp, rešpektovaná ikona v Spojenom kráľovstve, pochádzajú práve zo sheffieldskej scény. Sú formou odkazu toho, čo sa tu začalo diať v osemdesiatych rokoch. Hudobné dedičstvo rozvíjame ďalej, vytvorili sme hudobný festival, ktorý prinesie každý rok takmer 200 000 ľudí do centra mesta. Počas troch dní predstavíme nasledujúcu generáciu talentov, doplnenú o niečo extra z vonku. Dávame príležitosť miestnym umelcom rozvíjať kariéru a preraziť v národnom aj medzinárodnom meradle. O festival javia veľký záujem aj univerzity, pretože mnoho mladých ľudí, ktorí navštívia mesto, sa doň môžu vrátiť študovať." (B.M.)


Anglické mesto prešlo dramatickou premenou z výhradnej závislosti na ťažkom priemysle na sofistikovanú štruktúru mestskej ekonomiky, ktorá ponúka uplatnenie ambicióznym talentom v mnohých a rozmanitých odvetviach. Sheffield môže byť pre Košice pozitívnym príkladom a inšpiráciou, jednoduchým a dostupným spôsobom sa doň dá dopraviť priamou linkou z košického letiska a po príchode už len nechať otvorené oči, ústa a hlavu ako celok.

foto: Sheffield fountain CC: flickr.com