Magdaléna Haľková
23.10.2015
4 min

Košice mali zastúpenie na festivale Ars Electronica v podobe DIG gallery

Košické zoskupenie DIG (Digital Intervention Group) je súčasťou projektu European Digital Art and Science Network. Na festivale Ars Electronica 2015 – Post City predstavil aktivity DIG-u jeho zakladateľ Richard Kitta. Jedným z permanentných projektov tejto skupiny je práve košická DIG gallery.

Ars Electronica v rakúskom meste Linz je kultúrny, vzdelávací a vedecký inštitút pôsobiaci v oblasti mediálneho umenia. Založený bol v roku 1979. Odvtedy raz do roka organizuje aj rovnomenný festival, ktorý je o prepájaní umenia, technológií a spoločnosti. Každoročne sa tu odovzdáva cena Prix Ars Electronica v rôznych kategóriách, ktorá je považovaná za jednu z najvýznamnejších ocenení v oblasti elektronického a interaktívneho umenia, počítačovej animácie, digitálnej hudby a kultúry. Ceny Prix Ars Electronica už v minulosti získal Pixar (1987), Wikipedia (2004) či Wikileaks (2009).

Košice mali na Ars Electronica 2015 svoje zastúpenie v osobe Richarda Kittu z DIG gallery, ktorá sa v roku 2013 zapojila aj do nášho programu Escalator. Momentálne je DIG súčasťou projektu European Digital Art and Science Network – iniciatívy, ktorá ponúka umelcom príležitosť stráviť niekoľko týždňov v ESO či CERN. Richarda sme sa opýtali na ich pôsobenie v tomto projekte:

Čo je European Digital Art & Science Network a aké miesto v nej zaujíma DIG gallery?

Ide o viacročný projekt, na ktorom participujú špičkové vedecké inštitúcie ako CERN a ESO s interdisciplinárnym Ars Electronica Futurelab a vybranými európskymi partnermi, ktorí pôsobia v oblasti mediálneho a digitálneho umenia. Tí sú zo Španielska, Veľkej Británie, Írska, Slovenska, Srbska a Slovinska. Základnou témou je prepojenie a symbióza umenia a vedy na viacerých úrovniach.

Košická „endemitná“ iniciatíva DIG (a jej dlhodobý projekt DIG gallery) má v tejto konštelácii svoju zaujímavú pozíciu. Sme treťosektorový subjekt s nonkonfliktným programom a komunitným backgroundom a náš leitmotív "New media folklore" zaujal lídra projektu hneď na začiatku.

Naša užšia spolupráca s Ars Electronicou (AE) začala ešte v roku 2012, keď sme s kurátorkou Emiko Ogawou realizovali výstavu Media Art Japan, ktorá košickému publiku predstavila japonský media art z aktuálneho AE festivalu. Výsledkom bolo aj niekoľko ďalších „vtipných“ výstupov, ako napr. vydanie kreatívneho manuálu ENTER v slovensko-japonskej mutácii, alebo vytvorenie komunikačnej trasy Košice-Tokio-Linz.

Ako vnímate túto spoluprácu?

Zdá sa, že AE spustila po 30-tich rokoch svoju ďalšiu paralelnú stratégiu, ktorá je o ich lokálnom alebo regionálnom pôsobení v tej-ktorej krajine prostredníctvom živého networku. Samotný networking je náročnejší proces, ktorý ale má svoju budúcnosť a je postavený na živej a intenzívnej komunikácii medzi zúčastnenými aj asociovanými partnermi. Perfektné je, že je to otvorená a nie izolovaná (elitárska) skupina ľudí a skôr máme problém ako sa v tejto situácii „nepremotivovať“.

DIG chce komunikovať smerom von aj dovnútra, preto nás čaká dosť náročné riešenie aj ďalších podprojektov, ktoré s tým súvisia. Pre nás je dôležitá medzinárodná (re)prezentácia toho, čo robíme, ako aj realizovanie dlhodobej vízie, ktorá je porovnateľná s týmto európskym projektom.

V neposlednom rade: Aké sú vaše dojmy z festivalu a mesta Linz?

Aj tohtoročná téma "Post City" ponúkla široké spektrum umeleckých a technologických prístupov. Miestami to vyzeralo ako na blšom trhu s najnovšími high-tech prototypmi. Sympatické je, že pomerne mladý organizačný tím z Linzu zvolil opäť koncept, ktorý diváka nenudí a určite ho nestavia do pasívnej pozície.

Ak by sme mali hodnotiť vzťah „festival vs. ľudia“, tak AE to jednoducho ide stále rovnako dobre. Kolega z DIG gallery Michal Murin, ktorý festival pravidelne navštevuje už od konca osemdesiatych rokov, by to mohol určite potvrdiť.

 

Mesto Linz bolo pred rokom ocenené prestížnym titulom Unesco City of Media Arts. Navštíviť ho môžete aj vďaka Creative Industry Košice, pretože organizácia Creative region Linz&Upper Austria je jedným z našich partnerov v projekte EXCITE.