Alexandra Jurikova
15.09.2015
2 min

Escalator 2015: Study weeks

Projekt Escalator 2015 sa úspešne presunul do svojej druhej polovice. Jeho cieľom je podchytiť prácu slovenských kultúrne a kreatívne aktívnych organizácií a pomôcť im profesionalizovať svoje schopnosti. Po úvodných pohovoroch a aprílových „stock takes“ (rozsiahly audit zahrňujúci možnosti, schopnosti, vízie a ciele organizácie) prišli na rad najintenzívnejšie časti Escalatora – študijné týždenné pobyty. Ich zámerom je izolovať skupinku kultúrnych a kreatívnych manažérov od každodenných povinností a upriamiť ich sústredenie výhradne na vlastný rozvoj.

Prvý sa udial v júni v Košickej Belej. Vzdelávanie mali pod palcom skúsení mentori Paul Bogen a Sandy Fitzgerald, ktorí si prizvali dlhoročnú manažérku pracujúcu pre kultúrne organizácie vo Veľkej Británii, Sue Kay. Pre skupinku Slovákov zostavili program školení o marketingu, financovaní, organizačnom rozvoji, stratégiách, a podobne. Okrem toho mali účastníci k dispozícii všetkých mentorov na rozobranie otázok medzi štyrmi očami.

Dva mesiace bol čas na implementáciu všetkých nových vedomostí a plánov. V štúdiu sa pokračovalo  v talianskom rezidenčnom kultúrnom centre OZU na prelome augusta a septembra. Tento týždeň bol zameraný skôr na networkovanie, hĺbkové rozhovory, diskusie, školenia, ale aj teambuilding. Vznikli nové partnerstvá (WOONT, A4 – priestor pre súčasnú kultúru, Linda van Dalen, Matrioshka festival, Biela Noc,…), nové komunikačné stratégie (Biela Noc, Soyart, Karpatská nadácia, CHAT, Azimut,…), boli definované role v organizácii a plány na prijatie nových zamestnancov (Nástupište 1-12, Azimut, Soyart, Zastávka priekopa, A4, PST, WOONT, …), plány na financovanie (CHAT, Azimut, Soyart,…), nové produkty (Karpatská nadácia), nové publikum (Azimut, …). Ako povedal Peťo Uhrín a Janko Varchola z WOONT: Museli sme ísť do Talianska, aby sme si našli čas porozprávať sa a nastaviť si vlastné organizačné záležitosti.”

Ďalšou fázou bude návšteva Paula Bogena a Sandyho Fitzgeralda v októbri v Bratislave pre účastníkov, ktorí nie sú z Košíc. Košičanom sa budú venovať v novembri. Cieľom nasledujúcich stretnutí bude zrealizovať individuálne sedenia, na ktorých sa bude pracovať na strategických a rozvojových plánoch.


text: Alexandra Juríková, foto: Palko Matia