CIKE
19.01.2015
7 min

Viktor Feher: Rezidencia - Lodž - Galeria Urban Forms - Network

Lodž. Mesto, ktoré mávalo nepekný privlastok. Poliaci o ňom zvykli hovoriť, že je škaredé.

Lodž je mesto, kde veľa pamiatok nenájdete, ani si neposedíte na lavičke pri rieke ako napríklad v Krakowe (tam som si mal možnosť aj zatancovať na lodi). Žiadné kopce s vyhliadkami, ani vzácna pamiatková rezervácia ako v iných starých európskych mestách so skoro miliónovou populáciou. Zopár historických budov, kostolov, námesti a zvyšok len dom na dome a industriálom páchnuce ulice. Rovné a dlhé. Aj napriek tomu je toto mesto dnes turistami navštevované a známe po celom svete. Od prvej chvíle ako som tam pred pár rokmi na jeden deň zavítal, som si toto mesto zamiloval. Akonáhle prišla minúly rok výzva od Creative Industry na rezidenčný pobyt práve tam, takoj, dokonca ešte predtým, som sa rozhodol, že sa tam musím vrátiť.

02_lodz

(ul. Wigury)

Dôvod isť do Lodž bol za prvé osobný. Chcel som stretnúť chlapíka, Michala Biezynskeho a spoznať organizáciu Galeria Urban Forms (ďalej len GUF), v ktorej je riaditeľom. Práve táto organizácia od roku 2008 pracuje na vytvárani galérie špecifického formátu, teda otvorenej galérie, ktorou je mesto samotné. Umenie, ktoré prezentuje je osadené na fasádach budov po celom meste. Niečo podobné sa snažime robiť aj my, SAC v Košiciach, no projekt GUF považujem za jeden z najúspešnejších široko ďaleko. V dnešnej dobe je veľa podobných projektov po celom svete. Rozdiel je v prvom rade v ľudoch, organizáciach, ktoré za tým stoja a potom v kvalite prezentovaného umenia, v typoch mestského prostredia a výbere priestoru, do ktorého sú diela osadené, jeho kolorite a estetike. No a keďže sa bavíme o akejsi otvorenej galérii vo verejnom priestore, prezentujúcej predovšetkým veľkoplošné maľby, kde súčasťou publika alebo divákom môže byť naozaj hocikto okoloidúci, pozitívne alebo naopak negatívne reakcie ľudí a vzťahy s vedením mesta a inštitúciami, považujem za hlavné indície, podľa ktorých môžem kvalitu projektu tohto charakteru identifikovať. GUF spĺňa moje kritéria a preto dnes mesto Lodž vnímam ako svetovú galériu súčasného muralizmu. Chcel som vedieť ako to u nich v organizácii prebieha, a kto sú ľudia, ktorí za týmto projektom stoja.

IMG_0511

(Os Gemeos z Brazílie a Aryz zo Španielska na ul. Roosevelta 5)

GUF za posledné roky prizval do svojho mesta najväčších velikánov súčasného muralizmu. Plochy, na ktorých ich diela (dodnes je ich 37) vznikajú sú po estetickej, ale aj urbanistickej stránke vyberané veľmi citlivo a precízne. Umelci po celom svete dnes vnímajú pozvánku od GUF ako veľkú poctu. Jednoducho, ak ste muralista a nemáte ešte mural v Lodž akoby ste bol umelec, ktorý ešte nevystavil napríklad v MOMA galérii. Čo nemusí znamenať, že ste zlí, možno ste len v poradí.

04_lodz

(Moryk z Ruska na ul. Więckowskiego 9)

Turistické agentúry v Lodž, Varšave a iných mestách dnes, ponúkaju celodenný výlet, exkurziu spojenú s prednáškou na danú tému pre turistov, hotely, školy, súkromné skupiny a podobne. Mal som možnosť absolvovať takýchto exkurzií hneď niekoľko. S vysokoškolskou skupinou študentiek, so základnou školou, s talianskymi žiakmi, ktorí boli na výmennom štúdijnom pobyte a s nemeckou televíziou ARD1, ktorá o tomto projekte točila dokument.

05_lodz

(Videoblog, 26.11.2014, Griet von Petersdorff, ARD Warschau)

Obyvatelia mesta sú z týchto počinov, ktoré ich pozitívne prezentujú doma a vo svete, stále viac a viac nadšení. Mestská hromadná doprava, či mesto samotné svoje produkty - dobíjacie čipové karty, kalendáre, noviny a iné prospekty dizajnuje návrhmi, ktoré odkazujú na jednotlivé maľby po meste. Mesto profituje z prestíže, ktorú mu tento projekt buduje a organizáciu za to odmieňa svojou podporou. Fair enough.

06_lodz

(Etam Crew z Poľska na ul. Politechniki 16)

Další dôvod prečo som sa do Lodž vybral, bol strategický. Ako som už vyššie spomínal, podobných projektov poslednú dobu vzniká veľmi veľa. Tých kvalitných, veľmi málo. Problémy a prekážky, s ktorými sa “amatér” organizátor pušťajúci sa do niečoho podobného stretáva, sú rôzne. Ale v krajinách s podobným kultúrno-historickým kontextom sa tieto procesy, skúsenosti, zlé i dobré, viacmenej opakujú. Hlavný zámer môjho pobytu v Lodž bol teda osloviť GUF a prizvať ich na spoluprácu pri rozpracovaní koncepcie projektu o založení medzinárodnej siete organizácii, inštitúcií, umelcov z krajín Východnej Európy, ktorí sa venujú témam vizuálneho umenia vo verejnom priestore. Základnou ideou tohto projektu je posadiť ľudí za "jeden stôl” a robiť to pravidelne. Združiť streetartové/verejno-priestorové umelecké projekty v regióne a prispieť k ich životaschopnosti. To je to podstatné a viac Vám o tom teraz nepoviem, pretože tu na to nemám priestor.

09_lodz

(Daleast z Číny na ul. Łąkowa 10)

Trvalo niekoľko dní, kým som si získal Michalovu pozornosť a aspoň akú-takú dôveru. Veľkú rolu v tomto procese hrala Agáta Etmanowitz. Už v Tatrách, kde bola mojou lektorkou na štúdijnom pobyte, ktorý som v lete 2014 absolvoval v rámci programu Escalator, mi Agáta navrhla, že sa nás pokúsi dať dokopy. Podarilo sa! Michal po niekoľkých dňoch a stretnutiach s nami, začal reagovať pozitívne. S Agátou a Michalom sme sa na začiatok snažili sami sebe zodpovedať otázky ako: „Prečo, prečo my, načo, čo z toho, kto a ako, kedy a začo?” Spoločne sme prebrali stratégiu, ako takúto sieť založiť. Do tohto procesu sa zapojil aj náš „SAC ambasádor” Luboš Bišto, ktorý už predtým načrtol takúto možnosť. Luboš pôsobí už dlhšiu dobu mimo domoviny, ako projektový manažér získava tieto skúsenosti už niekoľko rokov (Trans Europe Hall, Melkweg Amsterdam atď). Dnes máme rozpracovaný projekt, vybraných potencionálnych partnerov (zatial 14 z 11 krajin) a reálny plán uskutočniť prvé stretnutie v Košiciach. Programom prvého stretnutia by mala byť diskusia na tému načo je takáto sieť potrebná, ako by sa mala volať, ako by mala vyzerať organizačná štruktúra a tiež prezentácia prizvaných, exkurzia našou Otvorenou mestskou galériou v Košiciach atď.

08_lodz

(Areál ul. Piotrkowska - OFF Piotrkowska)

Na konci môjho pobytu som sedel vo vlaku a pripravoval si otázky na Michala o jeho projekte GUF, ktorý ma absolútne presvedčil o veciach, o ktorých som pred príchodom tam už dlhšiu dobu značne pochyboval. Rozhovor s Michalom si môžete prečítať na našom webe www.pyecka.com .

suck_lodz2

Ďakujem Creative Industry za pomoc a povzbudenie, mojej súčasnej mentorke Agáte Etmanowitz za preplesk, motiváciu a nocľah a tiež Fabryke Sztuki za priestor na prácu.

Sevas!