CIKE
30.10.2014
2 min

Vytváranie hospodárskeho rastu cez udržateľnú mestskú regeneráciu

Košice 2013 sa pripojili k celoeurópskemu projektu pre zlepšenie hospodárskeho rastu v zaostalých mestských oblastiach. Cieľom projektu Creative SpIN je zapojiť kultúrne a kreatívne odvetvia do hospodárskeho rozvoja, prepojením ľudí so schopnosťou kreatívneho myslenia a kritickým postojom voči konvenčnému mysleniu.

Košice 2013 sa pripojili k celoeurópskemu projektu pre zlepšenie hospodárskeho rastu v zaostalých mestských oblastiach.

Projekt s názvom Creative SpIN povzbudzuje umelcov a tvorivých profesionálov, aby zdieľali ich zručnosti s podnikmi tradičných sektorov a tým podporovali udržateľný mestský rozvoj. Cieľom projektu Creative SpIN je zapojiť kultúrne a kreatívne odvetvia do hospodárskeho rozvoja, prepojením ľudí so schopnosťou kreatívneho myslenia a kritickým postojom voči konvenčnému mysleniu.

Creative SpIN je financovaný z programu URBACT, európskeho výmenného a vzdelávacieho programu. URBACT zahŕňa 9 európskych partnerských miest: Birmingham, Bologna, Essen, Kortrijk, Obidos, Mons, Rotterdam, Tallinn a Košice.

Každé z partnerských miest v projekte vyvíja vlastné projekty, ktoré skúmajú efekt a dopad kultúrnych a kreatívnych odvetví na iné odvetvia.

V Košiciach sme počas mája až decembra 2014 v súvislosti s projektom realizovali malé pilotné projekty v podobe rezidencií umelcov, resp. tvorivých profesionálov v organizáciách sektorov ako informačné technológie, či cestovný ruch, ako aj tréningy a workshopy zamerané na umelecké intervencie v organizáciách a podnikoch.

Projekt Creative SpIN je vedený mestom Birmingham, druhým najvýznamnejším britským mestom po Londýne. Vyvrcholí v apríli 2015 medzinárodnou konferenciou v Birminghame s prezentáciou príkladov z partnerských miest a ich projektov.

Viac informácií o projekte nájdete na: http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/creativespin/homepage/  

 Kontakt: marian.matusak@kosice2013.sk alebo denise.barrett@birmingham.gov.uk  

  Creative SpIN