CIKE
26.11.2014
3 min

ESC BLOG: Tak nech nás Pán Boh chráni

Nový rok bude naozaj nový...

Naše ročné pôsobenie v projekte Escalator sa pomaly blíži ku koncu a pravdu povediac, rok to bol nesmierne náročný, pretože nás, vďaka našim lektorom, pánom toť z anglického Cambridgeu, nútil nielen klásť si základné, no ošemetné otázky, ale zároveň nachádzať aj zmysluplné odpovede. Naše počiatočné rozpaky sa pomaly, ale isto menia na konštruktívne riešenia. NA PERÓNE postupne prechádza očistou, oddeľuje zrno od plevelu, ako by povedal básnik, a hľadá si novú, lepšiu cestu svojej existencie a nové formy vyjadrenia. Prvé tri mesiace tohto roka sme len vytvárali VÍZIU, akési vodítko do nových liet tvorby. Nebolo jednoduché zosumarizovať, čím všetkým sme si za takmer desať rokov existencie prešli, úprimne si vyjaviť v čom sme zaznamenali úspech, kde sú naše slabšie miesta, čo očakávame od budúcnosti a kde sa vidíme o päť, desať rokov, a pod...Všetky druhy a žánre divadelnej tvorby ktorú sme za posledné roky okúsili, sa v týchto záverečných dňoch posledných mesiacov roka 2014 pokúšame pretaviť do akéhosi "divadelného jazyka na peróne " a ustáliť ho v novoobjavenú, sebe vlastnú  poetiku.


Toľko o tvorbe. A teraz : " ako na to?"


Pred pár rokmi by to azda znelo ako sájns-fikšn, ale NA PERÓNE vracia všetky získané tohtoročné granty!


Sme unavení rok čo rok odovzdávať predvianočné "work in progress" a tráviť medzisviatky vyúčtovávaním. Prestalo nás baviť žiť v zmysle: " Tvor, podľa toho, načo ti práve dávajú" a od nového roka sme sa rozhodli tvoriť slobodne, nezáväzne, podľa chuti. Tak ako pred rokmi, keď sme začínali. Nám to znie ako plán. Dobrý plán!


Našu víziu vám predstavíme už onedlho a zároveň aj nový web, ktorý  chystáme. Môžete sa tešiť od nového roka.

a ešte... Tak ako sme v októbri sľúbili, posielame vám k nahliadnutiu naše najnovšie video, krátky film od Palka Matiu, ukážku z predstavenia Causa Bonasus, na ktorej sme pracovali ešte počas teplých septembrových dní. A hoci je už november, slniečka neubúda, z čoho sa v celku tešíme. Aspoň nám na našich cestách nebude chladno :)

Uvidieť nás môžete:

25.11. o 19.00 v priestoroch tanečného divadla Ifjú szívek v Bratislave

jw