CIKE
06.10.2014
2 min

ESCALATOR BLOG: Október na cestách

Vyzerá to, že v októbri ostávajú naše kufre nevybalené...

Hneď po Bielej noci, v rámci ktorej sme 4.10.2014 niekoľkokrát (pre záujem divákov viackrát, než bolo naplánované) odohrali divadelnú miniatúru "Čo hovoril Buddha?" sa chystáme na týždenný workshop do Teatr Mumerus v Krakowe, kde budeme od 6.10. pôsobiť ako lektori a spolupracovať na príprave predstavenia o rómskych stereotypoch, ktoré sa v Krakowe na záver workshopu odohrá. Okrem nás sa zúčastnia divadlá z Poľska a Maďarska, na pomoc si berieme aj študentov z konzervatória Exnárova v Košiciach. Hneď po návrate presadneme z autobusu do vlaku - smer matička Praha. Odkiaľ nám letí lietadlo do Sofie, kde sa ako čerství členovia IETM - Medzinárodnej siete pre súčasné performatívne umenie zúčastníme nášho prvého stretnutia. Okrem networkingu, vytváraní si nových priateľstiev a partnerstiev si prezrieme aj súčasnú bulharskú divadelnú tvorbu. Po návrate do Košíc vycestujeme, pre zmenu, v rámci Slovenska a tentokrát sa nebudeme len dívať, ale aj hrať. Našu Causu Bonasus uvidia 23. 10. diváci v Záhrade v Banskej Bystrici. Apropos, ku Cause Bonasus sme pred pár dňami v spolupráci s našim dvorným filmárom Palkom Matiom natočili nové dramatické video, ktoré čochvíľa uvidíte. Nuž, vyzerá to, že október bude na zážitky bohatý..

Divadlo NA PERÓNE

foto by Palko Matia, Biela noc 2014