CIKE
30.08.2014
3 min

KSC INTL 6

Volám sa Mišo Hudák a od mája sa pokúšam na košickom letisku premienať množstvo viditeľných aj neviditeľných detailov tak, aby spoločne vytvorili príjemnejšie miesto pre ľudí, ktorí sa premiestňujú zo a do sveta.

Sú detaily, ktoré by som pred tromi rokmi neregistroval alebo sa nimi nezaoberal. Od chvíle, keď som sa stal rodičom, však úplne prirodzene oceňujem, ak niekto pri starostlivosti o budovu, ulicu, park, alebo verejný priestor prihliada na skupinu ľudí so špeciálnymi požiadavkami. Deti sú súčasťou prevádzky letiska rovnako ako ktorýkoľvek dospelý človek a zaslúžia si aj rovnaké zaobchádzanie. Na košickom letisku sa najmä počas letnej dovolenkovej sezóny vystriedajú stovky rodín s rozlične starými deťmi. Školáci sa dokážu pri čakaní zabaviť aj samostatne, ale pre deti v predškolskom veku je pobyt na letisku subjektívne veľmi dlhý a frustrujúci. Počas uplynulých letných mesiacov sme zisťovali špecifické potreby rodín s malými deťmi a po analýze dostupných priestorov v areáli letiska a ich priestorových vzťahov k terminálu sme vybrali dnes málo využívanú plochu s rozlohou približne 300 štvorcových metrov, ktorá je na severnej strane hlavnej budovy a je s ňou spojená samostatným vchodom. Túto plochu v súčasnosti pretína štyri metre široká vydláždená príjazdová cesta, ktorej funkčné využitie je približne päť dní v roku na niekoľko desiatok minút, keď do Košíc prilieta, alebo odtiaľto odlieta mimoriadny cestujúci. Lepšie ako obetovať dobrú plochu ceste, je obrátiť ich funkcie. Plocha by mala pred najbližšou letnou sezónou zmeniť kompletne svoj vzhľad. Širokú cestu nahradí úzky pás štrku, zvyšná dlažba ustúpi trávniku. V polovici plochy, ktorá je bližšie k terminálu, pribudnú prvky detského ihriska a mobiliár. V severovýchodnom rohu pribudne vyvýšená plocha, ktorá poskytne lepšie podmienky pre sledovanie lietadiel. Rodičia budú môcť znížiť napätie a nervozitu pred absolvovaním náročného letu. Prvky ihriska sú vybrané tak, aby deťom nehrozil úraz, pád z výšky, ani znečistenie, aby sa začiatok prázdnin nezmenil na návštevu pohotovosti.  

Aktivity tvorivých rezidencií sú realizované v súvislosti s podporou tzv. "Creative Spillovers" medzi kultúrnymi a kreatívnymi odvetviami a organizáciami ostatných sektorov v meste Košice v rámci projektu Creative SpIN - Creative Spillovers for Innovation (program URBACT II). Creative SpIN