CIKE
13.08.2014
3 min

KSC INTL 5

Volám sa Mišo Hudák a od mája sa pokúšam na košickom letisku premienať množstvo viditeľných aj neviditeľných detailov tak, aby spoločne vytvorili príjemnejšie miesto pre ľudí, ktorí sa premiestňujú zo a do sveta.

Letisko v Košiciach má jednu nenápadnú, ale dôležitú výhodu. Po prílete sa cestujúci, za priaznivých okolností, dokáže dostať zo schodíkov pristavených k lietadlu pred terminál za tri minúty a s dostupným taxíkom za ďalších sedem do centra mesta. Priaznivé okolnosti znamenajú let v rámci Schengenského priestoru a žiadnu ďalšiu batožinu mimo príručnej, ktorú máte so sebou na palube. Cestujúci prichádzajúci z Londýna  alebo, počas letnej sezóny, z Egypta, Turecka, a ďalších dovolenkových molochov, musia po prílete absolvovať pasovú kontrolu. Štandardne sa stredne veľké lietadlo so 160-180 ľuďmi musí zmestiť do príletovej haly pre lety z priestoru mimo Schengenského priestoru. V súčastnosti to znamená štyri paralelené koridory, alebo špaliere, ktoré vedú k štyrom kontrolným okienkam. Od vstupu prvého cestujúceho do tejto príletovej haly až po zatvorenie sa dverí za posledným človekom, ktorý už prešiel pasovou kontrolou a mieri do priestorov pásu s batožinou, prejde priemerne 25-29 minút. Ľudia vo svojich radoch stoja, pohnú sa zakaždým, keď človek v kontrolnom okienku odbaví ďalšieho cestujúceho. Niekedy kontrola pasu trvá dlhšie, závisí to od mnohých faktorov. Vízová povinnosť, pracovné alebo tranzitné víza, rýchlosť odbavovacieho systému. Kvôli jednej dlhšej kontrole musia čakať všetci cestujúci, ktorí sú zoradení v tom istom rade. Drvivá väčšina letísk, staníc, kultúrnych inštitúcií alebo bánk svoj priestor manažuje efektívnejšie a pohyb svojich zákazníkov rýchlejšie v objektívnom aj subjektívnom vyjadrení. Jeden dlhý, pravidelne sa kľukatiaci koridor v podobe hada, ústiaci k viacerým kontrolným stanovišťiam zaisťuje plynulý pohyb všetkých čakajúcich, dokáže miestnosť, alebo halu naplniť bližšie absolútnej kapacite a v prípade predĺženia sa kontroly jedného zákazníka, nie sú ostatní ľudia zdržaní, pretože plynule prichádzajú k ostatným okienkam. Očakávam zreteľnú objektívnu časovú úsporu. Subjektívne rýchlejšie plynutie čakania v rade by malo byť spríjemnené príbehom. Viac neprezradím.  

Aktivity tvorivých rezidencií sú realizované v súvislosti s podporou tzv. "Creative Spillovers" medzi kultúrnymi a kreatívnymi odvetviami a organizáciami ostatných sektorov v meste Košice v rámci projektu Creative SpIN - Creative Spillovers for Innovation (program URBACT II). Creative SpIN