CIKE
25.06.2014
3 min

KSC INTL 2

Volám sa Mišo Hudák a od mája sa pokúšam na košickom letisku premienať množstvo viditeľných aj neviditeľných detailov tak, aby spoločne vytvorili príjemnejšie miesto pre ľudí, ktorí sa premiestňujú zo a do sveta

Po týždňoch obhliadok, zoznamovania sa s priestorom, dostupnými informáciami a údajmi a študovania príbuznej literatúry, navrhujem množinu menších a väčších, fyzických aj nefyzických zásahov, ktoré pracujú s konceptom malého útulného letiska. Letisko Košice môže svoje periférne nevýhody premeniť na výhody lepšej starostlivosti o cestujúcich, ktoré by sa na väčších letiskách testovali a zavádzali pomalšie a komplikovanejšie.
Vizuálne znečistenie Letisko Košice má priestorovo a vizuálne jasne definované dva terminály (nový a starý) a moderný jednoduchý navigačný systém odvolávajúci sa na nové logo. Tieto dva priestory nie sú plnohodnotne zjednotené vizuálne ani mobiliárom, práve naopak, súčasný stav ich od seba vzďaľuje a viac odlišuje. Pred všetkými nasledujúcimi krokmi je preto nevyhnutné vyčistiť priestor od nekvalitných a nežiadúcich plagátov, reklám, nábytku a iného mobiliáru, vrátane nešťastného detského ihriska pred novým terminálom. Už tieto zmeny prinesú pozitívny prínos v interiéroch letiska, ktoré nebudú atakovať cestujúcich farbami, nevhodným umiestnením, alebo vizuálnou a priestorovou nekvalitou. Fyzické a nefyzické zásahy Letiská majú globálnu povesť miest, v ktorých individuálna osoba stráca na istý čas kontrolu nad svojimi rozhodovacími právomocami o čase a priestore. Všetky detaily a zásahy by mali byť pripravované s ohľadom na cestujúcich, aby sa zredukoval objektívny aj subjektívny čas strávený pri prehliadkach a odbavovaní a aby čas, ktorý nie je nevyhnutný pre základné procesy letiska, bolo možné stráviť čo najzmysluplnejšie. Návrhy pracujú s minimálnym rozpočtom, nákladmi a časom na realizáciu, aby nijako neobmedzovali bežnú prevádzku letiska. Ľudské zásahy Aj dokonale vyriešený priestor ostane sterilným, ak personál nebude s cestujúcimi komunikovať adekvátne. Práca s ľudským potenciálom prináša benefit v dlhodobejšom horizonte. Motivačné plánovacie hry a vytváranie mentálnych máp priestorov letiska s čo najväčím počtom zamestnancov v malých skupinách by mohli priniesť dôležité poznatky a dáta, ktoré by slúžili ako východiskový bod pre ďalší rozvoj pracovníkov letiska.  

Aktivity tvorivých rezidencií sú realizované v súvislosti s podporou tzv. "Creative Spillovers" medzi kultúrnymi a kreatívnymi odvetviami a organizáciami ostatných sektorov v meste Košice v rámci projektu Creative SpIN - Creative Spillovers for Innovation (program URBACT II). Creative SpIN