CIKE
28.05.2014
5 min

Kubriel na Linux Audio Conference

Jakub Pišek je odchovanec košickej Fakulty umení, ktorý vo svojej audiovizuálnej tvorbe používa techniku ako nosič, ale aj cieľ svojho záujmu. Vo sovjej tvorbe sa venuje videu, počítačovej grafike, interaktivite, i hudbe. V spolupráci s Košice 2013 sa Kubriel zúčastnil rezidencie v Karlsruhe a bol pozvaný aj na konferenciu Linux Audio Conference.

Na konferenciu LAC (Linux Audio Conference) ma vybrali na základe otvorenej výzvy, kde som prihásil dva svoje audio/video projekty ešte v domnení, že konferencia sa koná v Grazi, čo nemám až tak daľeko. Prekvapením pre mňa bolo nielen že ma vybrali, ale aj to, že v Grazi to bolo minulý rok, tento rok sa LAC koná v ZKM v Karlsruhe, jednej z najvýznamnejších inštitúcií mediálneho umenia vo svete. Po strastiplnej ceste, ktorej súčasťou bola aj príprava výstavy v Nitrianskej galérii, som sa konečne dostavil na miesto, hneď na druhý deň po slávnostnom otvorení. Prišiel som tam sám, nikoho som nepoznal, iba niektoré mená vývojárov programov, ktoré používam. Hneď som dostal nejaké informačné materiály a visačku s mojim menom a logom LAC, na základe ktorej sa aj sociálne nesmelí návštevníci mohli kadekoho pýtať: "A ty čo tu na konferencii? Prednášaš, hráš?" Takto som sa dostal do debaty s mnohými účastníkmi konferencie, a stretol som niekoľko nových priateľov, ktorí ma dokonca pozvali viesť workshop v nejakej dedinke pri Viedni. Videl som mnoho zaujímavých a inšpiratívnych prednášok, niekoľko úžasných koncertov a nakoniec, počas záverečnej noci ako predposledný hudobný súbor, mal som možnosť odprezentovať svoju audiovizuálnu performance Trubosampler. Ide o audio/video synchronizovaný mashup, ktorý absolútne vyvracia ilúziu, že svet k nám obracia čitateľnú tvár, ktorú nám treba už len rozlúštiť. Ide o hru predbežných významov, ktoré však nevedú nikam. Spätná väzba od publika bola vysoko nad moje očakávania, snáď len preto, že pozostávalo z ľudí, s ktorými sme si blízki nielen nástrojmi, ktoré používame a open source, ktorému veríme. P1260915 LAC Linux audio conference LAC je stretnutie umelcov, spoločností, organizácií, inštitúcií, výrobcov, používateľov, programátorov a nadšencov slobodného softvéru so zameraním na Linuxové systémy, profesionálne nástroje na produkciu, nahrávanie a šírenie hudby. V ZKM to celé pred 12 rokmi začalo a odvtedy sa táto konferencia koná len v najvýznamnejších inštitúciách po celom svete (uvediem len niektoré s krátkymi názvami: IEM Graz, CCRMA Stanford, KHM Cologne, TU Berlin). Je to priestor, kde sa, napríklad, stretne dlhoročný používateľ looperu Lopp s Hary van Haaren, jeho programátorom, dajú si spolu pivo alebo sa porozprávajú o chýbajúcich funkciách. Takto som sa ja, dlhoročný užívateľ vizuálneho programovacieho jazyka puredata mohol stretnúť s jeho zakladateľom a hlavným vývojárom Millerom Puckettom. ZKM | Zentrum für kunst und medientechnologie ZKM je centrom mediálneho umenia na špičke svetového významu, založené v roku 1989. Veda, technológie a umenie sa tu snúbia v jedno futuristické blaho, ktoré napní srdce každého technokrata. A to nielen výstavy a zbierky legendárnych diel, ale aj výskum, vývoj, rozsiahly archív a mnoho iného. Úlohou ZKM je skúmať kreatívne hranice medzi tradičným umením a mediálnymi technológiami za účelom získania inovatívnych výsledkov. Preto tu musia obe strany súperiť, a obe dostávaju priestor. Príkladom môže byť Bauhaus vo Weimare, 1919. ZKM je platforma, kde je možné stretnúť sa s najmodernejšími technológiami, svetovými umelcami i špičkovými programátormi. LACLAC_Hooray Open Source & Linux Open source je vo všeobecnosti akákoľvek informácia dostupná verejnosti za podmienky, že možnosť jej slobodného šírenia zostane zachovaná. Open source znamená slobodu prístupu, v tomto prípade ide o prístup ku zdrojovým kódom programov, možnosť nahliadnuť ako naozaj fungujú, modifikovať ich podľa vlastnej potreby. Linux je operačný systém s obrovnským technologickým a spoločenským významom. Vďaka jeho otvorenej povahe vznikla silná komunita dobrovolníckych prispievateľov do zdrojového kódu. Stretávame sa s ním dennodenne bez toho, aby sme si to uvedomovali, pre bežných ludí je neviditeľný. Beží na serveri, ktorý vám odosiela webstránku, máte ho v smartfóne, chladničke, navigácií, wi-fi routeri, aute, v televízore. V roku 2014 cca 1.6% používateľov osobných počítačov má nainštalovaný Linux na osobnom počítači, no až 15.5% webových klientov patrí do rodiny systémov Linux. Medzi jeho najdôležitejšie vlastnosti patrí stabilita, spoľahlivosť, modulárnosť a škálovateľnosť ale, napr. aj nízke nároky na hardware počítača. Kombinácia týchto vlastností pritiahla k sebe mnohých hudobníkov, vizualistov a iných nadšencov, aby vznikol ten najvoľnejší environment pre prácu s digitálnymi médiami. Je to flóra ako sa patrí, všetky audio programy sa daju prepojiť s ostatnými, a ich výber je naozaj široký. -- http://kubriel.servus.at P1260925