Tilmann Meyer-Faje(NL)&Viktor Feher(SK) - Prefabricated City
  • K.A.I.R.
  • 23 január 2015 o 18:00

  • Pyecka gallery, Hlavná 40, Košice
Prefabricated City je výstavou košického autora Viktora Fehera a nemecko – holandského sochára Tilmanna Meyer-Faje, ktorý strávil v Košiciach dva mesiace v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence. Graffiti pre Viktora Fehera symbolizuje živý organizmus v sídliskovom prostredí a zároveň akýsi nežiaduci účinok, ktorý vzniká vďaka vplyvu tohto prostredia. Maľba na stenách galérie bola vytvorená počas happeningu v decembri minulého roku, kedy Viktor vyzval niekoľko jedincov k tomu, aby sa na chvíľu v galérii zachovali ako na ulici. Táto správa sa do celej komunity rozniesla veľmi rýchlo a v nasledujúcich dňoch prichádzali ľudia, ktorí sa chceli zúčastniť. Viktorovi sa takto podarilo v jednej miestnosti skoncentrovať celú súčasnú graffitti subkultúru (neoficiálnu, neinštitucionalizovanú a neorganizovanú skupinu reagujúcu na mestský anonymný životný štýl, žijúcu v Košiciach a okolí). Viktorovou snahou však nebolo iba vytvoriť prezentáciu jednotlivých writerov, ale priniesť do galérie niečo, čo bude symbolizovať reálny, živý sídliskový produkt a to, čo z neho prirodzene vzniklo. Tilmann Meyer-Faje pri tvorbe svojich sôch a priestorových inštalácií testuje správanie a hranice materiálu, ktorým je väčšinou hlina alebo drevo. Vo svojej práci sa sústreďuje na mestské plánovanie a na zlyhávanie industriálnych procesov. Svojimi keramickými sochami kopíruje súčasné konštrukcie našej vysoko rozvinutej spoločnosti v očakávaní jej rozpadu. Jeho sochy sú často krehké, postavené rýchlo, pričom už samotný proces tvorby spôsobuje ich deštrukciu. Jednou z ústredných tém, s ktorými Tilmann pracuje je sovietská architektúra. V Košiciach počas rezidenčného pobytu vytvoril z hliny mesto s názvom ´Prefabricated city´. Kombináciou týchto dvoch diel vzniká v galérii špecifická inštalácia. Tilmannove rozpadávajúce sa paneláky môžu predpovedať budúcnosť našich sídlisk avšak stále aj pri ich rozpadávajúcej sa konštrukcii pôsobia veľmi čisto, akoby bez ľudského zásahu. Kontrastom voči tomu je graffiti, umenie typické pre panelákové sídliská. V expozícii sú svetlá namierené práve na Tilmannove paneláky, ktoré sú symbolom toho, z čoho obaja autori vychádzajú. Na druhej strane, pomaľované steny galérie ostávajú tmavé, neosvetlené. Postava writera je takto typicky ukrytá v tieni. Je to človek, ktorý zasahuje do diania v meste, fyzicky sa ukrýva v anonymnej mase ľudí, sledujúc svoje meno na stene. Tmavé steny zároveň symbolizujú noc, ulicu a jej tmavé zákutia, činnosť, ktorá väčšinou prebieha v noci. Rezidenčný pobyt Tilmanna Meyer-Faje sa uskutočnil v rámci spolupráce projektu K.A.I.R. Košice Artist in Rezidence s organizáciou Motel Spatie v holandskom meste Arnhem. Výstava vznikla s podporou MK SR a Nadácie Tatrabanky. Výstava trvá až do 22. Februára v Galérii Pyecka! (sleduj tu)