Informačný seminár k programu Kreatívna Európa – Kultúra
  • Vzdelávanie
  • 19 jún 2015 o 10:00

  • Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
Nezisková organizácia Košice 2013, n.o. v spolupráci s programom Kreatívna Európa vás dňa 19. júna o 10:00 pozývajú na informačný seminár, na ktorom predstavíme podprogram Kultúra, jeho špecifiká, termíny, výzvy a novinky. Seminár povedú Zuzana Duchová a Natália Derner Urblíková (Creative Europe Desk) a bude sa konať v Kasárňach/Kulturparku, v budove Alfa.

Ide o novú generáciu podporných programov MEDIA a Kultúra na roky 2014-2020, ktoré fungujú pod hlavičkou Kreatívna Európa (Creative Europe). Program Kreatívna Európa od začiatku roku 2014 združuje doposiaľ samostatné európske podporné programy Kultúra, ktoré podporovali kultúrny a audiovizuálny sektor viac ako 20 rokov. Súčasťou tohto programu je aj jeho časť Kultúra, ktorá bude podporovať divadelné a vizuálne umenie, kultúrne dedičstvo a ďalšie oblasti, a druhou časťou sú MEDIA, prostredníctvom ktorého sa bude financovať filmový a audiovizuálny sektor.

Konkrétne podprogram Kultúra, ktorej sa bude týkať júnový seminár má za cieľ podporovať inovácie v oblasti umenia a kultúry. Nejde však iba o umenie ako také, ale Kreatívna Európa poskytuje možnosti podpory v rámci kreatívneho priemyslu celkovo.

Program Kreatívna Európa podporí:

· 250 000 umelcov a profesionálov z oblasti kultúry, respektíve ich diela, čo im umožní osloviť nové publikum aj mimo svojej krajiny,
· viac ako 800 európskych filmov, ktoré získajú podporu na distribúciu, vďaka čomu ich bude môcť vidieť publikum v celej Európe aj vo svete,
· minimálne 2 000 európskych kín, ktoré získajú finančnú podporu za predpokladu, že aspoň 50 % premietaných filmov bude z Európy,
· viac ako 4 500 kníh a iných literárnych prác, ktoré získajú finančnú podporu na preklad, vďaka čomu ich autori prerazia na nové trhy a čitatelia si ich budú môcť vychutnať v materinskom jazyku,
· tisícky kultúrnych a audiovizuálnych organizácií a profesionálov v tejto oblasti, ktorí budú môcť poskytnuté financie využiť na odbornú prípravu zameranú na získavanie nových zručností a na posilnenie svojich schopností pracovať na medzinárodnej úrovni.

Program Kreatívna Európa bude okrem toho podporovať aj iniciatívu Európske hlavné mestá kultúry, značku Európske kultúrne dedičstvo, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a päť európskych cien (cenu EÚ za kultúrne dedičstvo Europa Nostra, cenu EÚ za súčasnú architektúru, cenu EÚ za literatúru, cenu European Border Breakers a cenu programu EÚ MEDIA).

V prípade akýchkoľvek otázok k semináru, či jeho obsahu pokojne kontaktujte mailom zuzana.duchova@cedslovakia.eu.