Kompetencie kreatívneho manažéra
  • Vzdelávanie
  • 15 júl 2015 o 17:00

  • Eastcubator, Hviezdoslavova 7, Košice
Prečo by mal byť manažér kreatívny? Ako využiť tvorivosť pri vedení projektu? Zaujímajú vás nové trendy v manažmente? Chcete sa dozvedieť praktické tipy ako mať pod kontrolou svoj projekt?

Nezisková organizácia Košice 2013, n.o. vás dňa 15.7. o 17:00 pozýva do priestorov Eastcubatora na Hviezdoslavovej 7 na praktický seminár Kompetencie kreatívneho manažéra, ktorý povedie odborník na túto tému a skúsený lektor Ing. Rudolf Christopher Takáč.

Dozviete sa:
• základy riadenia projektov a ich metodiky
• ako riadiť členov tímu
• ako byť proaktívny (a nie iba reaktívny)
• ako zvládnuť neistotu pri riadení projektov
• praktické tipy ako riadiť svoje aktivity a činnosti
• ako využiť kreativitu pri riadení projektu a riadenie rizík

Seminár bude praktický, preto bude po úvodnej prednáške nasledovať riešenie prípadových štúdií, prezentácia výsledkov a diskusia s lektorom.

Keďže chceme zabezpečiť čo najindividuálnejší prístup, tak účasť na seminári bude obmedzená na 12 ľudí. Záujemcovia sa môžu na seminár prihlásiť na mailovej adrese barbora.spisakova@kosice2013.sk. Seminár je bezplatný a bude trvať približne tri hodiny.

Ing. Rudolf Christopher Takáč pracoval vo viacerých spoločnostiach ako projektový manažér, neskôr ako vedúci projektovej kancelárie a riaditeľ kompetenčného centra Projektový manažment. Absolvoval študijné pobyty v Belgicku a Delaware a je certifikovaným manažérom mnohých projektov. V roku 2006 založil úspešnú tréningovú a konzultačnú spoločnosť 2BCognitus®, ktorá pomáha firmám a organizáciám s projektovým a procesným riadením (v ich portfóliu sa nachádzajú firmy ako T-Systems, ČSOB, TATRA BANKA, Deloitte, Západoslovenská energetika, RWE IT a mnohé iné). Trénuje, prednáša na medzinárodných konferenciách, publikuje odborné články, rozvíja certifikácie odborníkov na projektové riadenie a v rokoch 2006 – 2012 bol aj prezidentom Spoločnosti pre projektové riadenie.

Tento seminár organizujeme v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2015, ktorý je spolufinancovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.