Creative Lenses Fórum Košice
  • Creative Lenses
  • 27 január 2017 o 08:30 - 17:00

  • Kasárne/Kulturpark

Creative Lenses Forum Košice prinesie diskusiu o tom, čo robí organizácie pôsobiace v oblasti kultúry silnými a konkurencieschopnými. Fórum bude o fungujúcich stratégiách a ľuďoch, ktorí dokážu tieto stratégie úspešne realizovať. Budeme hovoriť o biznis modeloch, hodnote v kultúre a inovatívnom prístupe k riešeniu každodenných problémov.

27. januára v Kasárňach/Kulturparku predstavia pozvaní experti fungovanie kultúrnych centier a kultúrnych organizácií, ktoré majú rozličné silné stránky a rôzne stratégie financovania či biznis modely. Zameraním sa na východoeurópsky a hlavne slovenský kontext chceme analyzovať osvedčené metódy a praktické modely financovania, riadenia, spolupráce, partnerstva, rastu a komunikácie a následne navrhnúť scenár pre inováciu biznis modelov kultúrnych organizácií. Budeme sa zaoberať otázkou, či korporátna obchodná logika s biznis plánmi a stratégiami je použiteľná v oblasti kultúry. Budeme tiež hľadať najlepší spôsob, ako pochopiť ponuku hodnoty pre zákazníka/publikum v prípade kultúry.


Program fóra je postavený tak, že spája teoretické znalosti so skúsenosťami dlhoročných expertov v oblasti kultúry a fungujúcich kultúrnych organizácií. Zároveň prináša účastníkom podujatia možnosť získať vlastnú praktickú skúsenosť prostredníctvom popoludňajšieho workshopu Business Model Canvas a Value Proposition (ponuka hodnoty pre zákazníka resp. publikum).


Preto ak ste kultúrnym centrom, kultúrnou organizáciou alebo samostatným kreatívcom, ak uvažujete o podnikaní sústredenom na váš talent a tvorivosť, znamená pre vás Creative Lenses Forum Košice ideálnu príležitosť stretnúť, prediskutovať a naučiť sa niečo o rôznorodých aspektoch práce v kultúre. Netradičné prístupy môžu byť inšpiráciou pre vaše ďalšie kroky.

Registrujte sa tu: https://goo.gl/forms/30IA8TnSp0nlRYov2 PROGRAM :

9:00 Registrácia

9:30 Privítanie a otvorenie (Creative Industry Košice)

9:45 Creative Lenses projekt - Sandy Fitzgerald predstaví a vysvetlí o čom Creative Lenses projekt je, a čo vedie 13 organizácií naprieč Európou spolupracovať a zdieľať hotnoty a inovatívny potenciál kultúry.

10:10 Case Studies - Vybrali sme niekoľko prípadov, aby sme ukázali ako rozdielne a často komplikované je nájsť cestu vášmu úspechu. Čo stojí za funkčnou kolaboráciou, čo je základom pre dobré partnerstvá, ako zafinancovať váš sen, ako vyrásť od nuly, dôležitosť komunity a iné aspekty toho, čo môže spojazdniť váš biznis model.

Výstúpia zástupcovia:

Anténa - Sieť pre nezávislú kultúru
Teple Mista (UA)
Malý Berlín
A4 - priestor súčasnej kultúry
Stanica Žilina - Záriečie
Divadlo Pôtoň
Cooltour Ostrava (CZ)
Tabačka Kulturfabrik

12:10 Key Note - Sue Kay porovná odprezentované príklady v kontexte dvoch svetov, ktoré môžu, ale nemusia zdieľať rovnaké hodnoty a princípy. 

Obed

13:45 Business Model Canvas and Value proposition - Workshop metódou "world café" má za cieľ, výchádzajúc z dopoludňajšej témy fóra, dať dokopy najinovatívnejšie nápady v rôznych častiach vedenia biznis modelov a pokúsi sa prísť s ideálnym riešením pre kultúrne organizácie.

13:45 CLINIX - Pre tých, ktorí sa registrovali: individuálne clinix stretnutia.

16:20 Záverečné slová.

Košické Fórum je štvrtým z ôsmich fór projektu Creative Lenses. Ide o štvorročný projekt (2015-2019), ktorý vedie kultúrne organizácie k tomu, aby sa stali konkurencieschopnými a samostanými. V projekte sa spojili medzinárodné kapacity v oblasti kreatívneho priemyslu, aby im pomohli vylepšiť ich biznis modely a dlhodobé stratégie. Viac o Creative Lenses nájdete tu: www.creativelenses.eu
 
Fórum organizujeme v spolupráci s Anténa - sieť pre nezávislú kultúru.

Registrujte sa na Creative Lenses Fórum a CLINIX tu: https://goo.gl/forms/30IA8TnSp0nlRYov2 

Projekt Creative Lenses z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Európska Únia prostredníctvom programu Kreatívna Európa.